Semináře organizované ÚOS - Mikrovlnná technika ČES

1992 - Mikrovlnné antény, měření a šíření elektromagnetických vln (16. 12.)
1993 - Mikrovlnná a mm technika a její aplikace (24. 6.)
- Mikrovlnná a mm technika v telekomunikacích (1. 12.)
1994 - Mikrovlnné systémy v radiolokaci (18. 5.)
- Mikrovlnná a milimetrová technika v družicových telekomunikacích (23. 11.)
1995 - Netradiční aplikace mikrovlnné techniky (23. 11.)
1996 - Mikrovlnné a optické senzory - jejich aplikace (16. 5.)
- Mikrovlnná technika v systému GSM (20. 11.)
1998 - Mikrovlnné senzory (13. 5.)
1999 - Technika milimetrových vln a její aplikace (19. 5.)

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018


Mikrovlnná technika ve vědě, průmyslu a telekomunikacích (24. 11. 1999)
Program semináře:

Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
(místopředseda Akademie věd České republiky):
Současný stav naší vědy a její postavení v české společnosti
RNDr. JiříGrygar, CSc. (Fyzikální ústav Akademie věd České republiky): Věda na vstupu do XXI. století a proměny radioastronomie
Ing. Pavel Tříska, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR): Družice řady MAGION
Ing. Milan Chvojka (Space Devices s. r. o., Praha): Mikroakcelerometr MAC-03 na družici MIMOSA
Ing. Ondřej Chlost, Ing. Pavel Štěrba (ERA a.s., Pardubice): Civilní aplikace pasívních radiolokačních systémů
Ing. Jaroslav Němec (ELDIS s. r. o., Pardubice): Sekundární radar
Ing. Pavel Vavroušek, CSc. (TransTech Electronic s. r. o., Praha): Nové digitální spoje v pásmu 38 GHz
Ing. Jaroslav Vozáb, Ing. Václav Volf (Radan s.r.o., Pardubice): Průmyslový mikrovlnný ohřev
Ing. Jan Musil, CSc. (Státní zdravotní ústav, Praha): Hygienické limity - aktuální stav
Ing. František Šebek (TESTCOM, Praha): Družicová komunikace v současnosti a blízké budoucnosti


Metody a zařízení pro měření v mikrovlnné technice (17. 5. 2000)
Program semináře:


Ing. Karel Dražil, Ing. František Hejsek
(Český metrologický institut, Praha): Měření vf. elektrických veličin a metrologická návaznost
Ing. Ivan Petráš, Ing. Milan Šály
(Slovenský metrologický ústav, Bratislava): Metrológia mikrovlnných veličín v SR a medzinárodná spolupráca SMÚ
Ing. Jan Musil, CSc. (Státní zdravotní ústav, Praha): Kontrola dodržování hygienických limitů na mikrovlnách
Doc. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Ing. Hynek Bártík (ČVUT v Praze, FEL): Metody měření antén a rušivého vyzařování v bezodrazových komorách
Ing. Karel Pelnář (TESTCOM, Praha): Laboratoř radioreléových spojů pro certifikaci v TESTCOM-u
Ing. Václav Kvičera, CSc. (TESTCOM, Praha): Experimentální průzkum šíření elektromagnetických vln v kmitočtových pásmech radioreléových spojů
Ing. Karel Hejduk (ELSY s. r. o., Praha): Zařízení pro měření vysokofrekvenčního výkonu
Doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (ČVUT v Praze, FEL): Mikrovlnná měření a počítačem podporované modelování
Ing. Jiří Krčmář (ELSY s. r. o., Praha): Fázové závěsy pro oblast UHF a pro pásmo L
Ing. Bohumír J. Rak (RAMIeng, Praha): Kmitočtový syntetizér v pásmu 2 až 40 GHz


Mikrovlnná technika a telekomunikační služby (1. 11. 2000)
Program semináře:


Ing. Jiří Burda
(VOŠ SPŠE Olomouc, WIRELESSCOM): Mobilní systémy na prahu 21. století
Ing. Faisal Ismail, CSc., Ing. Vladimír Rejchrt, CSc.
(Ericsson s. r. o., Praha): Mikrovlnné telekomunikační systémy pro spojení typu “point-to-point”
Ing. Zbyšek Chvojka
(Siemens s. r. o., Praha): Aplikace mikrovlnných systémů typu “point-to-multipoint” na liberalizovaném telekomunikačním trhu
Ing. Miroslav Kot
(Motorola s. r. o., Praha): Implementace GPRS - očekávání a realita
Ing. Marek Gemela (Lucent Technologies CR, Praha): Řešení pro poslední míli - šance pro nové zákazníky
Ing. Marek Gemela, Ing. Lubomír Bokštefl
(Lucent Technologies CR, Praha): Univerzální mobilní telekomunikační systém - příležitost, výzva, závazek
Ing. František Šebek
(TESTCOM., Praha): Družicové telekomunikace v roce 2000
Ing. Zdeněk Čápek
(T.E.S.L.A. CZ s. r. o., Pardubice): Traťový rádiový systém
Ing. Bohumír J. Rak
(RAMIeng, Praha): Nové směry řešení mikrovlnných pojítek


Mikrovlnná technika v dopravě (25. 5. 2001)
Program semináře:

Ing. Pavel Štěrba
(ERA a. s., Pardubice): HME – Měřicí subsystém programu RVSM
Ing. Libor Seidl, Ing. Vladimír Vejvoda
(Princip a. s., Praha): Technologie GPS/GSM v dopravní telematice
Dr. Ing. Miroslav Svítek, Martin Calta
(ČVUT Fakulta dopravní, Praha): Elektronické poplatky za dopravní infrastrukturu
Prezentace firem: ATAX
spol s r. o. Kolín; ELDIS spol s r. o., Pardubice
Doc. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Univerzita Pardubice): Protisrážkové radary v silniční dopravě
Martin Mamula
(Aero Vodochody a. s., Odolená Voda): Palubní lektronické systémy letounu L-159 v současnosti a jejich další perspektiva
Ing. Libor Slezák, CSc.
(ERA a. s., Pardubice): ASCS – pasivní senzor pro sledování povrchu letiště
Ing. Václav Špás
(T.E.S.L.A. CZ s. r. o., Pardubice): Kombinovaný mobilní radar OPRM – 71 pro přehled a přistávání
Ing. František Remta
(ERA a. s., Pardubice): Nové směry v zabezpečení a řízení lodního provozu
Ing. František Halačka, CSc., Ing. Libor Palíšek
(Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov): Elektromagnetická kompatibilita radiotechnických systémů v oblasti výkonových mikrovln
Ing. Jan Musil, CSc.
(Státní zdravotní ústav, Praha): Dopad nového nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením na mikrovlnné aplikace


Součástky, subsystémy a technologie pro vysokofrekvenční techniku (28. 11. 2001)
Program semináře:


Ing. Rudolf Tubl
(TransTech Electronic, spol. s r. o): Nové trendy a technologie v MMIO
Ing. Jaroslav Vozáb, Ing. Václav Dušánek
(RADAN spol. s r. o., Pardubice): Generátory elektromagnetických polí pro průmyslový ohřev
Ing. Václav Hubička
(konzultant - poradenské služby, Planá nad Lužnicí): Vlastnosti a aplikace optických vláken a metalických vedení
Ing. Josef Filip (RAMET C.H.M., Kunovice): Mikrovlnná měření v bezodrazové komoře a na polygonu RAMET C.H.M. Kunovice
Ing. Bohumír Rak (RAMI engineering, Praha): Multičipové obvodové moduly pro nové mikrovlnné systémy
Ing. Josef Nedbal, Ing. Jaroslav Němec (ELDIS spol. s r. o., Pardubice): Technologie pro vývoj a výrobu mikrovlnných dílů a systémů
Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., Prof. Ing. Ján Zehentner, DrSc.
(ČVUT v Praze FEL): 31. evropská mikrovlnná konference


Výkonová vysokofrekvenční technika (24. 4. 2002)
Program semináře:

Ing. Jiří M. Škarka
(Technologické centrum AV ČR, Praha): Programy EU pro podporu technického rozvoje a inovací v malých a středních podnicích
Ing. Rudolf Tubl
(TransTech Electronic spol. s r. o., Praha): Výkonové prvky pro mikrovlnné aplikace
Ing. Belo Šebeš
(Tesla V. T. Mikroel, Praha): Výkonové mikrovlnné elektronky
Doc. Ing. Pavel Šunka, CSc.
(Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha): Mikrovlnné generátory velkých výkonů
Ing. Dominik Kupčák, CSc. (ELDIS spol. s r. o., Pardubice): Mikrovlnné výkonové prvky v radarech s fázovanými anténními řadami
Ing. Pavel Vavroušek, CSc.
(TransTech Electronic spol. s r. o., Praha): Měření elektromagnetických polí
Ing. Zbyšek Koubský
(Tesla a. s. ZTRV, Praha): Výkonové tranzistory v koncových stupních TV vysílačů
Ing. Libor Dražan, CSc.
(Katedra radiolokace VA v Brně): Elektromagnetické zbraně pracující v pásmu radiových vln a mikrovln, způsoby a možnosti jejich použití a ochrana proti nim
Ing. František Žáček
(Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha): Vývoj a použití mikrovlnných generátorů v termojaderném výzkumu


ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ (4. 12. 2002)
Program semináře:


Ing. Josef Smítka, CSc.
(SVM Microwaves s. r. o., Praha): Zpracování telekomunikačních signálů pro radioreléové spoje
Doc. Ing. Jan Sýkora, CSc.
(ČVUT v Praze FEL): Prostorově diverzitní digitální komunikační systémy
Ing. Miroslav Kubík, Ing. Pavel Šedivý
(RETIA, a. s., Pardubice): Modernizace zpracování signálu v 3D radaru ST68U
Ing. Jan Šimša, CSc.
(Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha): Přijímače signálů s rozprostřeným spektrem
Doc. Ing. Jiří Přibyl, CSc.
(ČVUT v Praze FEL): Úloha kryptografie při zajišťování datové bezpečnosti v teleinformatice
Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
(ČVUT v Praze FE): Zpracování biologických a řečových signálů
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (ČVUT v Praze FEL): Rekonstrukce trojrozměrné scény z dvojrozměrných obrazů
Doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
(ČVUT v Praze FEL): Šum ve vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodech
Ing. Petr Holomeček, Ing. Martin Hájek
(MIKROKOM s. r. o.): Optické přenosové systémy
Pplk. Doc. Ing. Jaroslav Čechák, PhD.
(VA v Brně): Zpracování signálů z pasivních čidel
Doc. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., Doc. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
(DFJP Univerzita Pardubice): Radarová technika v České republice


SYSTÉMY, PODPŮRNÉ OBVODY A SOUČÁSTKY PRO MIKROVLNNOU TECHNIKU (14. 5. 2003)
Program semináře:


Ing. Jiří Macek
(Český telekomunikační úřad, odbor certifikace, Praha): Uvádění na trh a provozování rádiových zařízení po ukončení procesu schvalování
Ing. Václav Hodinář
(Jindřichohradecké místní dráhy a. s., Jindřichův Hradec): Akumulátory ve sdělovací technice
Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.
(ČVUT v Praze FEL): Fotovoltaické zdroje
Ing. Rudolf Tubl, Roman Tubl
(TransTech Electronic s. r. o., Praha): Podpůrné obvody v moderním integrovaném a modulárním provedení
Michel Leclercq
(Arlon Microwave Materials for Microwave Division, Bear, USA): Nové plošné materiály pro mikrovlnné aplikace
Ing. Pavel Křápek
(RAMET C. H. M. a. s., Kunovice): Moderní trendy ve vývoji a výrobě výkonových impulsních napájecích zdrojů
Ing. Jan Peřina
(ČVUT v Praze FEL): Aktuátory v radiolokační technice
Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
(ČVUT v Praze FEL): Problémy EMC v provozu elektrických zařízení a přístrojů nn
Doc. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
(Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha): Elektrooptické vlnovodné modulátory pro optické komunikační systémy
Ing. Michal Poupa
(ČVUT v Praze FEL): Bezdrátový přístup k Internetu
RNDr. Jozef Dudáš, CSc.
(SALTEK s. r. o., Ústí nad Labem): Zásady ochrany elektrických zařízení proti účinkům atmosferického přepětí
Ing. Jaroslav Němec
(ELDIS s. r. o., Pardubice): Ochrana radarových přijímačů
Pplk. Ing. Karel Antoušek, František Maštera
(MO ČR SVŘGŠ): Vzájemná koexistence vojenských a civilních radioelektronických prostředků v pásmu 3-5 GHz
Ing. Antonín Kolísek, Ing. Libor Palíšek
(zkušebna EMC VTÚPV, Vyškov): Testování odolnosti elektronických zařízení proti účinkům výkonových elektromagnetických polí


PROBLEMATIKA EMC V TEORII A PRAXI (3. 12. 2003)
Program semináře:


Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc.
(Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně): Měření a testování v EMC
Ing. Miroslav Vondra
(Elektrotechnický zkušební ústav, Praha): Zkoušky EMC v Elektrotechnickém zkušebním ústavu Praha
Ing. Pavel Kudrna
(Elektrotechnický zkušební ústav, Praha): Elektrotechnické výrobky a legislatíva
Ing. Julius Reitmayer
(ERA a. s., Pardubice): Praktické zkušenosti s homologací mikrovlnného zařízení v zahraničí
Ing. Marek Svoboda, CSc., Ing. Pavel Jonáš
(TESTCOM, Praha ): Zkoušky elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti v TESTCOM-u Praha
Ing. Petr Holcman
(RCD radiokomunikace s. r. o., Pardubice): Přenos rádiového signálu do tunelů a jejich šíření


POČÍTAČOVÉ PROSTŘEDKY PRO MIKROVLNNOU TECHNIKU (7. 4. 2004)
Program semináře:


Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc.
(ČVUT v Praze, FEL ): Přehled základních numerických metod výpočtu elektromagnetických polí
Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
(ČVUT v Praze, FEL ): SW produkty firem Silvaco a ISE pro analýzu a návrh polovodičových struktur a integrovaných obvodů
Ing. Josef Dobeš, CSc., Ing. Jan Míchal
(ČVUT v Praze, FEL ): Návrh elektronických obvodů programy třídy SPICE
Dr. Ing. Pavel Kovář
(ČVUT v Praze, FEL ): Návrh algoritmů zpracování signálů v hradlovém poli softvérového přijímače
Ing. Petr Boreš, CSc.
(ČVUT v Praze, FEL ): Využití programu MAPLE pro návrh filtrů
Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
(VUT FEKT v Brně, ÚTEE): Analýza mikrovlnných obvodů metodou konečných prvků v prostředí ANSYS
Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc.
(ČVUT v Praze, FEL ): Program CST Microwave Studio pro výpočty 3D elektromagnetických polí mikrovlnných prvků
Ing. Milan Polívka, Ph.D.
(ČVUT v Praze, FEL ): IE3D simulátor a jeho použití pro analýzu a optimalizaci antén a mikrovlnných obvodů
Ing. Pavel Hazdra
(ČVUT v Praze, FEL ): Multifyzikální systém FEMLAB


MĚŘENÍ V MIKROVLNNÉ TECHNICE (24. 11. 2004)
Program semináře:


Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc., Ing. Hynek Bártík, PhD., Ing. Milan Polívka, PhD., Ing. Pavel Hazdra
(ČVUT v Praze, FEL ): Zobecněný přístup k problematice měření v mikrovlnné technice
Ing. Vladimír Bilik, CSc.
(FEI STU v Bratislavě): Šestiportové reflektometry a jejich využití v radiokomunikacích a průmyslových aplikacích
Prof. Dr. Ing. Josef Šikula, DrSc.
(Ústav fyziky FEKT VUT v Brně): Šumová spektroskopie elektronických součástek
František Střihavka
(Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha): Měření a využití přírodních zdrojů šumu
Ing. Vítězslav Krčmář
(ERA a.s., Pardubice): Měření mikrovlnných antén
Ing. František Hejsek
(Český metrologický institut, Praha): Kalibrace mikrovlnných veličin v ČMI


MATERIÁLY A TECHNOLOGIE V MIKROVLNNÉ TECHNICE (11. 5. 2005)
Program semináře:


Ing. Bohumír J. Rak
(RAMI engineering, Praha): Perspektivní technologie hybridních mikrovlnných obvodů
Ing. Jiří Kuběnka
(HaS Lanškroun): Napařování a naprašování kovů pro mikrovlnné obvody
Ing. Marie Bariová, Ing. Pavol Ozoňák
(Tesla Blatná): Výrobní technologie planárních mikrovlnných obvodů v Tesle Blatná
Ing. Vojtěch Heřmanský, CSc., Ing. Richard Capalini, CSc.
(Steinel Elektronik GmbH & Co, Pardubice): Technologie pro výrobu planárních mikrovlnných obvodů
Ing. Martin Abel, Ing. Vladimír Cimburek
(ABE.TEC s. r. o., Pardubice): Bezolovnaté pájení v legislativě a praxi
Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Vladimír Skácel
(Technická keramika, Hradec Králové): Keramické materiály a jejich použití ve vysokofrekvenční technice
Gerhard H. Schneider
(TECKNIT, Weissenburg): New trends and materials in EMI shielding
Ing. Josef Sedláček, CSc.
(ČVUT v Praze, FEL): Mikrovlnná absorpce nanometrických metalických vrstev


MIKROVLNNÉ FILTRY (23. 11. 2005)
Program semináře:


Doc. Ing. Pravoslav Martínek, CSc.
(ČVUT v Praze, FEL): Analogová filtrace signálu v současných komunikačních systémech
Ing. Jiří Endal
(VTÚL a PVO Praha): Mikrovlnné vlnovodové filtry
Ing. Zdeněk Králík, Ing. Dominik Kupčák
(ELDIS Pardubice, s. r. o.), Ing. Jaroslav Němec (ERA, a. s., Pardubice): Použití vlnovodových filtrů k potlačení parazitních kmitočtů magnetronů u radarů v pásmu S
Ing. Jan Jirous
(Ing. Jan Jirous J&J, Praha): Výkonové filtry pro pásmo do 1 GHz
Ing. Ladislav Vacek, Ing. Filip Truchlý
(Tesla a. s., Praha): Planární mikrovlnné filtry
Ing. Bohumír J. Rak
(RAMI Engineering, Praha): Mikrovlnné filtry s dielektrickými a ferimagnetickými rezonátory
Ing. Jaromír Závodský
: Filtrační obvody v sítích VKV a UHF


MIKROVLNNÁ TECHNIKA V LETECTVÍ (24. 5. 2006)
Program semináře:


Ivan Uhlíř
(ŘLP ČR, s.p.): Zabezpečovací letecká technika  
Ivan Uhlíř (ŘLP ČR, s.p.): Primární radar
Ing. Martin Brát (ELDIS): Polovodičový vysílač a přijímač primárního radaru
Ivan Uhlíř (ŘLP ČR, s.p.): Monopulsní sekundární radar
Ing. Dominik Kupčák, CSc. (ELDIS): Anténa sekundárního radaru, výpočet, parametry, měření
Ing. Viktor Sotona (ERA): Multilaterační systém P3D-WS
Ing. Marcel Tlustoš (ERA): Antény pro multilaterační systém
Ing. Libor Slezák (ERA): Pasivní koherentní lokace
Prof. Ing. František Vejražka, CSc. (ČVUT FEL): Galileo - evropský družicový navigační systém a GNSS
Prof. plk. Ing. Libor Dražan (Univerzita obrany): Vojenské 3D primární radary
Ing. Jan Kubíček (ŘLP ČR, s.p.): A-SMGCS - Systém sledování a řízení provozu na letišti
Ing. Jaroslav Urban (ERA): Vysílač SQB


Šíření elektromagnetických vln (22. 11. 2006)
Program semináře:


Doc. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
(ČVUT v Praze, FEL): Základní problémy šíření elektromagnetických vln
Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.
(ÚFA AV ČR, Praha): Analýza dešťů za účelem odhadu útlumu šířících se cm a mm vln
Ing. Václav Kvíčera, CSc., Ing. Martin Grábner
(TESTCOM, Praha): Šíření elektromagnetických vln na pozemních rádiových a optických spojích
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
(VUT v Brně, FEKT): Vliv přírody na satelitní komunikaci
Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.
(ÚFA AV ČR, Praha), RNDr. Jan Kráčmar (Řízení letového provozu ČR, s.p.): Principy a možnosti radarové meteorologie
Ing. Dominik Kupčák, CSc.
(ELDIS s.r.o., Pardubice): Vliv šíření elektromagnetických vln na činnost radarů pro řízení letového provozu
Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
(Univerzita Pardubice, DF JP): Využití UWB signálů pro radary a komunikace
Ing. Jiří Kaňka, CSc.
(ÚRE AV ČR, Praha) Mikrostrukturní vlákna a jejich užití v optických komunikacích a senzorech
Ing. Libor Seidl, CSc.
(ČVUT v Praze, FEL): Modulační metody v kanále s mnohacestným šířením
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
(VUT v Brně, FEKT): Vliv biosféry na životní funkce člověka


MODERNÍ TRENDY V DIGITÁLNÍCH PŘENOSOVÝCH SYSTÉMECH (24. 5. 2007)
Program semináře:


Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., Prof. Ing. Václav Říčný, CSc.
(VUT v Brně, FEKT): Současný stav a výhledy digitálního televizního a rozhlasového vysílání (I)
Ing. Milan Polívka, Ph.D.
(ČVUT v Praze, FEL): Kompaktní vícepásmové antény pro moderní komunikační prostředky
Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
(VUT v Brně, FEKT): Základní informace o systému UMTS
Ing. František Šebek, CSc.
(TESTCOM, Praha): Družicové telekomunikační systémy v roce 2007
Ing. Roman Maršálek, Ph.D.
(VUT v Brně, FEKT): Modulace pro digitální komunikační systémy
Zbyněk Kocur, Ing. Robert Bešťák, Ph.D.
(ČVUT v Praze, FEL): Bezdrátové systémy v přístupové síti
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch
(ČVUT v Praze, FEL): RFID - technologie radiofrekvenční bezkontaktní identifikace


MODERNÍ TECHNOLOGIE V MIKROVLNNÝCH APLIKACÍCH (21. 11. 2007)
Program semináře:


Ing. Petr Svoboda, CSc.
(VTÚL a PVO Praha): Padesát let oboru pasivních systémů v ČR
Ing. Rudolf Vácha
(RAMET C.H.M. a.s.): Využití radarů v dopravě
Ing. Jan Mrkvica, PhD., Ing. Daniel Dvořák, Ing. Josef Jeřábek, Ing. Šikl Radim
(Retia, a.s., Pardubice): UWB radary a senzory
Ing. Richard Capalini, CSc.
(STEINEL Technik, s.r.o.): Měření hloubky sněhu radarem
Ing. Vojtěch Fišer
(TRS s.r.o., Pardubice): Ovládání lokomotiv a důlních kombajnů
Doc. Ing. Aleš Filip, CSc., Ing. Hynek Mocek
(České dráhy, a.s., TÚČD-Laboratoř inteligentních systémů, Pardubice): Satelitní systém Galileo pro bezpečnostní aplikace na železnici
Ing. Karel Feix
(Kapsch Telematic Services spol. s r. o., Praha): Elektronický systém mýtného v České republice
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.
(Státní zdravotní ústav Praha): Účinky mikrovlnného záření na biologické objekty
Ing. Libor Dražan, CSc.
(Universita obrany): Generátory výkonových mikrovln (HPM) a jejich použití
Ing. Miroslav Procházka, CSc.
(odborný poradce): 60 let mezi anténami


SYSTÉMY V SUBMILIMETROVÉ A OPTICKÉ OBLASTI (11. 6. 2008)
Program semináře:


RNDr. Petr Kužel, PhD.
(Fyzikální ústav AVČR, v.v.i): Úvod do terahertzové technologie a jejich aplikací
Prof. RNDr. Štěpán Urban, PhD.
(VŠCHT Praha, Ústav fyzikální chemie AVČR, v.v.i.): Vysoce rozlišená molekulová spektroskopie v milimetrové oblasti
Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, Ing. Jaroslav Láčík, PhD., Ing. Zbyněk Lukeš, PhD.
(UREL FEKT VUT Brno): Numerické modelování terahertzových struktur
RNDr. Petr Kužel, PhD.
(Fyzikální ústav AVČR, v.v.i): Laditelné materiály a struktury pro budoucí komunikační technologie v terahertzové oblasti
Doc. Ing. Teodor Baláž, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
(Universita obrany Brno): Infračervené kamery pro snímání teplotních polí objektů
Doc. Ing. Teodor Baláž, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
(Universita obrany Brno): Vliv vlastností atmosféry na dosah optoelektonických infračervených prostředků
Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc.
(UREL FEKT VUT Brno): Optické (laserové) bezdrátové spoje
Ing. Rudolf Vácha
(RAMET C.H.M. a.s.): Využití infračerveného světla pro dopravní aplikace


SATELITNÍ KOMUNIKACE (29. 10. 2008)
Program semináře:


Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
(UREL FEKT VUT, Brno): Družicové komunikační systémy

Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (UREL FEKT VUT, Brno): Softwarový přijímač pro družicovou komunikaci
Ing. Michal Pokorný1,2, Ing. Jan Hruška2 (1FEL ZČU, Plzeň, 2EMP-Centauri, spol. s r.o., Klatovy): Satelitní příjem televize a rozhlasu
Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D., Ing. Jaroslav Holiš, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze): Platformy ve velkých výškách a mobilní komunikační systémy
Ing. David Holas
1,2, Ing. Richard Linhart1,3, Ing. Michal Pokorný1,3,4 (1czCube o.s., 2PROCON-CL, a.s., 3FEL ZČU, Plzeň, 4EMP-Centauri, spol. s r.o., Klatovy): Radiokomunikační systém pikosatelitu czCube
Doc. Ing. Aleš Filip, CSc.1, Dr. Julie Beugin2, Dr. Juliette Marais2, Ing. Hynek Mocek1 (1České dráhy, a.s., TÚČD-Laboratoř inteligentních systémů, Pardubice, 2Institute National de Recherche sur les Transport et leur Sécurité, Francie): Satelitní navigační systém Galileo pro železniční zabezpečovací techniku
Ing. Radek Ondráš, Ing. Aleš Padrta, Ing. David Otoupalík (GiTi a.s., Brno): Technologie VSAT
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (UREL FEKT VUT, Brno):
Raketová základna ESA Centre Spatial Guyanais


VYSOKOFREKVENČNÍ TECHNIKA V LÉKAŘSTVÍ (20. 6. 2009)
Program semináře:

Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Ing. Ladislav Oppl, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze): Lékařské aplikace mikrovlnné techniky (I)
Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Ing. Ladislav Oppl, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze): Lékařské aplikace mikrovlnné techniky (II)
Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (FBMI ČVUT v Praze): Principy, vlastnosti a použití elektrické impedanční tomografie
Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (FBMI ČVUT v Praze): Principy, vlastnosti a použití elektrochirurgických (VF/RF) metod a přístrojů
Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (ÚPT AV ČR v Brně): Aplikační možnosti zobrazování na bázi magnetické resonance
Doc.Ing. Jiří Rozman,CSc (FEKT VUT Brno): Klinické aplikace ultrazvuku
Ing. Milan Zouhar (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové): Pokroky v radioterapii
Ing. Pavel Buchar, Ph.D., Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., Ing. Václav Kotlan (
Státní zdravotní ústav Praha): Působení neionizujícího elektromagnetického pole na lidský organismus
 


31. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (25. 11. 2009)
Program semináře:

Ing. Pavel Šedivý1, Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.2 (1 RETIA, a.s., Pardubice, 2Universita Pardubice, UEI): Současný stav a perspektivy aktivní radiolokace (I)
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc, Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
(Universita Pardubice, UEI): Současný stav a perspektivy aktivní radiolokace (II) - fázované řady
Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D.
(T-CZ a.s., Pardubice): Polovodičový vysílač v pásmu S
Ing. Milan Chyba
(Milan Chyba Engineering, Pardubice): Aktivní tvarování svazku reflektorové antény
Ing. Vadim Závodný, Ph.D.
(Eldis Pardubice s. r. o., Pardubice): Anténní část radarového systému pro zabezpečení objektů
Ing. Jiří Plášil, Ph.D.
(Eldis Pardubice s.r.o., Pardubice): Meteorologický kanál v radiolokátorech pro řízení letového provozu
Ing. Jan Mrkvica, Ph.D.1, Ing. Daniel Dvořák1, Ing. Josef Jeřábek1, Ing. Pavel Protiva2
(1 RETIA, a.s., Pardubice, 2 ČVUT FEL, Praha): Radary pro sledování osob za stavebními překážkami
Ing. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Plšek, Mgr. Martin Pelant, Dr., Ing. Libor Slezák, CSc.
(ERA a.s., Pardubice): Pasivní koherentní lokace – Experimentální systém v ERA
Ing. Jiří Hofman plk. v. v.: Setkání s jedním z autorů knihy Tajemství radiotechnického pátrače Tamara, přednáška a diskusní večer


32. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (26. 5. 2010)
Program semináře:

Ing. Jiří Pšenička (Geoobchod, s. r. o., Pardubice): Využití RTK DGPS pro určení polohy vozidla
Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář (FEL ČVUT v Praze): Dostupnost systému EGNOS mobilnímu uživateli
Doc. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., Doc. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D., Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (FEKT VUT v Brně): Přijímač DAB v automobilech
Ing. Jan Prokopec, Ph.D.
(FEKT VUT v Brně): Bezdrátové technologie a jejich využití pro Car2X kumunikaci
Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (FEKT VUT v Brně): Antikolisní systémy v automobilech
Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.
(FEKT VUT v Brně): Elektromagnetická komptabilita v automobilech
Ing. Vít Hlinovský, CSc, Ing. Petr Sýkora, Ing. Jan Bradna (FEL ČVUT v Praze): „Elektromobilita“ pohledem  technika - pohonáře
Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
(Universita Pardubice): EMC trakčních zařízení
Ing. Miroslav Procházka, CSc. (konzultant): Mini-Whip - zázračná anténa
Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D.1, Ing. Petr Vagner, Ph.D.2 (1 T-CZ, a. s., Pardubice, 2 FEKT VUT v Brně): Větrné elektrárny a jejich působení na radiové technologie


33. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (24. 11. 2010)
Program semináře:

Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Měření obvodovým analyzátorem
Ing. Ladislav Mitáš (Ramet C.H.M. a.s., Kunovice): Měření a zkoušky anténních systémů
Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (
Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Metamateriály – obvodové aplikace
Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Volně dostupný software pro numerické výpočty elektromagnetického pole
Ing. Vratislav Sokol, Ph.D. (CST, AG, Darmstadt): Optimalizace mikrovlnných obvodů „Space-Mapping“ technikou
Ing. Petr Kadlec, prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, Ing. Jitka Svobodová, Ing. Vladimír Šeděnka (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně): Optimalizace mikrovlnných komponentů
Ing. Milan Chyba (Milan Chyba Engineering, Pardubice): Interaktivní syntéza anténní řady
Ing. Zdeněk Řezníček, Ing. Pavel Tobola, CSc. (Evektor spol. s r.o., Kunovice): Využití CEM pro analýzu EMC v leteckém průmyslu
Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Přehled profesionálního software pro řešení vf. struktur, přednáška a diskusní večer


34. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (19. 5. 2011)
Program semináře:

Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., Ing. Rastislav Galuščák, Ing. Miroslav Čapek, Ing. Zdeněk Hradecký, Ph.D., Ing. Jan Eichler, Ing. Pavel Hamouz, Ing. Tomáš Kořínek, Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Vybrané metody návrhu antén (I)
Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., Ing. Rastislav Galuščák, Ing. Miroslav Čapek, Ing. Zdeněk Hradecký, Ph.D., Ing. Jan Eichler, Ing. Pavel Hamouz, Ing. Tomáš Kořínek, Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Vybrané metody návrhu antén (II)
Vlastimil Kovařík, Petr Lidický, DiS., Ing. Vlastimil Beran (RETIA a.s., Pardubice): Vlnovodová anténní řada v pásmu X
Ing. Milan Polívka, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Antény čipové a na čipu
Ing. Milan Polívka, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Antény pro rádiovou identifikaci v pásmu UHF
Dalibor Šalanský (Luma Plus Chomutov, člen ILPC): Anténa a blesk
Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., Ing. Jan Formánek (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze): Vysokofrekvenční integrované systémy – technologie, návrh, aplikace
Ing. Jaroslav Holiš, Ph.D.
(T-Mobile Czech Republic a.s.): Přínos MIMO přenosových módů pro mobilní systémy LTE
 


35. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (9. 11. 2011)
Program semináře:

Jan Hájek1, Dalibor Šalanský2: (1DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 2LUMA Plus spol. s r. o.) Ochrana před bleskem a přepětím (I)
Jan Hájek1, Dalibor Šalanský2: (
1DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 2LUMA Plus spol. s r. o.) Ochrana před bleskem a přepětím (II)
Ing. Jaroslav Němec:
Koaxiální kabely pro mikrovlnnou techniku
Radim Štefan (
National Instruments, spol. s r. o.): Modulární přístroje a nové technologie ve VF měřicí technice
Ing. Jaroslav Němec: Sekundární radary
Doc.
Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně): Základy šumové spektroskopie
RNDr. Petr Novák1, PhD., RNDr. Jan Kráčmar2: (
1ČHMU, Praha – Libuš, 2ŘLP ČR, s.p.): Využívání detekce blesků v ČHMÚ
Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc. (
Katedra elektrických pohonů a trakce, FEL ČVUT v Praze): Počítačem podporované projektování mechatronických soustav
Doc.
Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze): Kompenzace atmosférických vlivů u submilimetrových a optických spojů, přednáška a diskusní večer

 


36. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (23. 5. 2012)
Program semináře:

Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Odd. mikrovlnné techniky, Český metrologický institut Praha): Metrologie v moderních komunikačních systémech

Ing. Petr Kačmařík, Ph.D (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze): Projekt softwarového GNSS přijímače: vývoj, vlastnosti a aplikace

Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., Ing. Ivo Veřtát, Ing. Michal Pokorný, Ing. Richard Linhart, Ing. Aleš Voborník, Ph.D., Ing. Jan Mráz, Ing. Pavel Fiala, Ing. Tomáš Kavalír,  Ing. Oldřiška Šemberová, Dr. Ing. Jiří Büllow, Ing. Michal Hrubec, Ing. Václav Kraus (Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita Plzeň): Projekt experimentální družice PilsenCUBE na FEL ZČU v Plzni

Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., Ing. Ivo Veřtát, Ing. Michal Pokorný, Ing. Richard Linhart, Ing. Aleš Voborník, Ph.D., Ing. Jan Mráz, Ing. Pavel Fiala, Ing.Tomáš Kavalír , Ing. Oldřiška Šemberová, Dr. Ing. Jiří Büllow, Ing. Michal Hrubec, Ing. Václav Kraus (Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita Plzeň): Komunikační a navigační systémy družice PilsenCube

Tomáš Hozák; Ing. Jiří Motl (T-CZ, a.s. Praha, výrobní závod Pardubice): Rádiové systémy v železniční dopravě

Karel Künzel, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc. (Katedra elektrotechnologie, FEL ČVUT v Praze): Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrických zařízení

Ing. Rastislav Galuščák, Ph.D.1, Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.2 (1České aerolinie, a.s., Praha, 2Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze): Problematika nízkošumových parabolických antén pro EME komunikaci

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze): MEMS elektronické součástky a systémy pro RF a mikrovlnné aplikace

 


37. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (21. 11. 2012)
Program semináře:

Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (FEKT VUT v Brně): Současný stav a výhledy digitální televize
doc. Ing. Libor Dražan, CSc. (Katedra radiolokace, Univerzita obrany,  Brno): Elektromagnetické zbraně – hrozba pro industriální společnost
Prof. Ing. Jaroslav Čechák, Ph.D., Ing. Martin Ryšánek (URC-Systems, spol. s r. o., Prostějov): Vliv límce na šířku pracovního pásma dipólu
Ing. Marek Svoboda, CSc, Ing. Martin Poříz, Ing. Petr Nohejl (Český metrologický institut, Praha): Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení
Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová (T-CERAM, spol. s r. o., Libřice): Dielektrické rezonátory a filtry pro RF a MW frekvence
Bo Strand, Bo Wästberg, Erik Abenius
(Efield AB, Kista, Sweden - MECAS ESI spol. s r. o., Plzeň): Radarový odraz objektu s otevřenou dutinou
Ing. Martin Randus (Blue Panther, spol. s r. o., Praha): Aktivní diferenční osciloskopické sondy pro měření mikrovlnných signálů
Ing. Jiří Polívka, CSc.: Mikrovlnná šumová pole a jejich aplikace
, přednáška a diskusní večer


38. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (23. 5. 2013)
Program semináře:

Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (FEL ČVUT v Praze): Přehled základních numerických metod pro výpočet elektromagnetických polí
Ing. Vratislav Sokol, Ph.D.
(CST AG): Odhad tolerancí výroby pomocí simulátoru EM pole a vektorového měření
Jean-Claude Kedzia, Erik Abenius, Ing. Jaroslav Rýmus (ESI Group, Paris, France - Efield AB, Kista, Sweden - MECAS ESI spol. s r. o., Plzeň): CEM Solutions 2013: komplexní nástroj pro modelování a simulaci elektromagnetického pole
Ing. Pavel Ludvík (Humusoft s r.o., Praha): Mikrovlnné ohřívání (COMSOL)
Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D.
(Humusoft s r.o., Praha): Využití programu Matlab pro návrh a analýzu phased array systémů
Jakub Enžl, Petr Kolář a Antonín Tuček
(TechSoft Engineering, spol. s r.o., Praha): Numerický FEA výpočet šroubovicové a trychtýřové antény programem ANSYS HFSS
Doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (FEKT VUT Brno): Moderní napájecí zdroje pro nízkovýkonové aplikace
Doc. Ing. Petr Macháč, CSc. (Vysoká škole chemicko-technologická, Praha): Grafen – perspektivní materiál pro post-křemíkovou éru elektroniky
Ing. Petr Svoboda, CSc.: Pasivní radiotechnické systémy
Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. (Český klub skeptiků SISYFOS): Čeští skeptici zápolí s pseudovědou, vážně i vesele, přednáška a diskusní večer


39. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (20. 11. 2013)
Program semináře:

Ing. Vladimír Bilik, Ph.D. (STU Bratislava, S-TEAM Lab Bratislava): Priemyslové výkonové aplikácie mikrovĺn a problém impedančného prispôsobovania
Prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
(FEL ČVUT v Praze): Bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy - jemný úvod do budoucnosti komunikací
Ing. Martin Hudlička, Ph.D.1; Dr. Mohamed Salhi2; Dr. David Humphreys3
(1Český metrologický institut, Praha, 2PTB, Německo, 3NPL, Velká Británie): Charakterizace širokopásmových signálových generátorů a analyzátorů
Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.1, Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.1, Ing. Milan Chyba2
(1Universita Pardubice, 2Milan Chyba Engineering, Pardubice): Fázovaná anténní řada pro 3D přehledový radar
Ing. Petr Havránek
(Český hydrometeorologický ústav): Meteorologické radary od historie až po současnost
Ing. Radomír Pavlík, Ph.D.; Ing. Ivo Hertl, Ph.D.; Ing. Jiří Frydrych
(Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno): Nelineární radiolokace: současný stav a příklady aplikací
Ing. Martin Hudlička, Ph.D.1; Dr. Alireza Kazemipour2
(1Český metrologický institut, Praha, 2PTB, Německo): Určování materiálových parametrů ve volném prostoru
Ing. Jiří Polívka, CSc.: Zajímavosti z měření permitivity dielektrik
, přednáška a diskusní večer


40. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (21. 5. 2014)
Program semináře:

Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT Brno): Softwarově definované měřicí přístroje
Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha): Vlnovod integrovaný do substrátu - SIW
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
(Ústav radioelektroniky, FEKT VUT Brno): Nízkošumové mikrovlnné zesilovače a jejich měření
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D., Ing. Dušan Nešpor (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno): Jak je to s nanomateriály?
Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha): Měření symetrických prvků pomocí vektorového analyzátoru obvodů
Ing. Zdeněk Králík, Ing Vadim Závodný, Ph.D. (ELDIS Pardubice, spol. s.r.o.): Refektorová anténa v pásmu L
Ing. Ondřej Fišer (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha): Návrh vlnovodu s páskovým trychtýřem pro lokální termoterapii
Ing. Miroslav Procházka, CSc.: Vzpomínky anténáře, přednáška a diskusní večer


41. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (19. 11. 2014)
Program semináře:

Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT Praha): Veřejná pozemní mobilní komunikace - dosavadní vývoj a perspektivy
Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.1, Ing. Milan Kvičera, Ph.D.1, Ing. Pavel Valtr Ph.D.1, Ing. Martin Grábner, Ph.D.2, Ing. Václav Kvičera, CSc.2, Dr. Antonio Martellucci3:
(1Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha, 2Český metrologický institut, Praha, 3European Space Agency): Experimentální výzkum šíření vln pro potřeby analýz rušení rádiových spojů v mikrovlnném pásmu
Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
(Státní zdravotní ústav, Praha): Vystavení osob neionizujicimu záření
Ing. Jan Brouček, CSc.
(PROFiber Networking CZ s.r.o.): Principy a limity optických přenosů, aneb jak využít v optických komunikacích znalosti z mikrovln a vf techniky
Ing. Josef Beran
(PROFiber Networking CZ s.r.o.): 100Gbit/s a více - přenosy na velké vzdálenosti po optických vláknech
Ing. Martin Hudlička, Ph.D.1, Dr. Irshaad Fatadin2, Dr. David Humphreys2
(1Český metrologický institut, Praha, 2National Physical Laboratory, Velká Británie): Analýza vysokorychlostních datových přenosů s vícestavovými optickými modulačními formáty
Dr. Ing. Jiří Bulíř1, Michal Novotný1, Petr Pokorný1, Ján Lančok1, Vítězslav Rouček2, Jiří Veselý3, Libor Dražan3
(1Fyzikální ústav, AVČR, Praha, 2Tesla Electrotubes, Říčany, 3Fakulta vojenských technologií, Universita obrany, Brno): Povlakování vnitřních povrchů mikrovlnných vlnovodů užitím plazmových technologií
Doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
(Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT Praha): Z historie radiotechniky


42. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (20. 5. 2015)
Program semináře:

Ing. Jan Brouček, CSc. (PROFiber Networking CZ s.r.o.): Přenos signálu kabelové televize po optickém vláknu
Ing. Josef Beran
(PROFiber Networking CZ s.r.o.): Kvalitní laser a modulátor jako základ kvalitního přenosu vf signálu po optickém vláknu
Ivan Uhlíř
(Řízení letového provozu ČR, s.p.): Mikrovlny v civilním letectví
Prof. Ing. Vladimir Schejbal, CSc.1, Prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.2
(1Univerzita Pardubice, 2Univerzita obrany, Brno): Neviditelná letadla
Bc. Martin Mergl
(TESLA, a. s., Blatná): Použití uhlíkových nanostruktur v senzorice
Ing. Libor Havlíček
(HKE s.r.o): Lokalizace a odstranění příčin vzniku pasivních intermodulací
Ing. Martin Pavlovič
(ERA, a. s. Pardubice): Širokopásmová přijímací anténní řada
Ing. Martin Haase, prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.:
(Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha): Mikrovlnná měření extrémních impedancí
Jan Vrba1, František Vožeh2, Jan Barcal2, Ladislav Oppl1, Jan Vrba3jr., David Vrba3
(1ČVUT – FEL, katedra EM pole, Praha, 2UK – LF v Plzni, katedra patofyziologie, Plzeň, 3ČVUT – FBMI, katedra biomedicínské techniky, Kladno ): Expoziční komora pro výzkum biologických účinků EM pole
Jan Barcal1, Pavel Stopka2, Jana Křížová2, František Vožeh1, Jan Vrba3
(1UK – LF v Plzni, katedra patofyziologie, Plzeň, 2AV ČR, Ústav anorganické chemie, Řež, 3ČVUT – FEL, katedra EM pole, Praha): Studie vlivu EM pole na tvorbu volných radikálů v orgánech myší
Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
(Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.): Významné kroky v MRI, přednáška


43. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (18. 11. 2015)

Program semináře:

Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Ing. Peter Barcík, Ing. Aleš Dobesch (FEKT VUT Brno): Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace
Doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D., Ing. Filip Dvořák, Ph.D. (Fakulta voj. technologií, Universita obrany, Brno): Mikrovlnné elektronky a jejich měření
Ing. Libor Havlíček (HKE s.r.o): Základní bloky vektorového síťového analyzátoru, jeho nejdůležitější parametry a typické měřicí úlohy
Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL CVUT v Praze): Mikrovlnné tranzistorové oscilátory
Dr. Soumya S. Dash*, Dr. Frederic Pythoud*, Ing. Martin Hudlička, Ph.D.** (*METAS, Švýcarsko, **Český metrologický institut, Praha): Měření výkonové úrovně v LTE systémech
Ing. Petr Kopecký, Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Microwave Development Dpt., ELDIS Pardubice, s.r.o.): Měření směrových charakteristik fázované anténní řady v pásmu X
Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice): Historie radiolokační techniky v Československu - přednáška zrušena


44. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (19. 5. 2016)

Program semináře:

Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze): Anténa a co je víc
Ing. Jan Kraček, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze): Systémy bezdrátového napájení
Ing. Pavel Černý, Bc. Anna Biernátová, Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc. (SITEL, spol. s r.o., Praha): Optická vlákna použitá jako senzory
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D., Ing. Radoslav Bortel, Ph.D., Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D., (FEL CVUT v Praze): RFID lokalizátor - ověřená technologie lokalizace aktivních RFID tagů
Ing. Jaroslav Havlíček, Ing. Milan Švanda Ph.D., Doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., Prof. Ing Jan Macháč, DrSc., (FEL ČVUT v Praze): Bezčipová identifikace na radiových kmitočtech (RFID)
Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc., (FEL ČVUT v Praze): Vliv vyzařování adaptéru koaxiál-mikropásek při přesném vektorovém měření
Ing. Petr Zeman (Český telekomunikační úřad): Aktuální vývoj v nakládání s rádiovým spektrem
Ing. Vladimír Petržílka (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR): Radioamatérský provoz na pásmech vyšších než 1 GHz

45. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (16. 11. 2016)

Program semináře:

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (ÚREL FEKT VUT v Brně) - Pokročilé metody komunikace odrazem od měsíčního povrchu v pásmu 10 GHz - 
Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.1, Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.1, Ing. Richard Linhart, Ph.D.1, Ing. Aleš Voborník, Ph.D.1, Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.2 (1KAE FEL, Západočeská univerzita v Plzni, 2VZLÚ Praha) - VZLUSAT-1 – česká technologická nanodružice
Ing. Jan Mrkvica, Ph.D., Ing. Martin Šafařík, Ph.D., Mgr. Jan Mocek, Ing. Roman Konečný (Retia, a.s., Pardubice) - Srovnání impulsních a SFCW širokopásmových radarů pro detekci a lokalizaci osob za zdí
Ing. Martin Čáp1; Ing. Dušan Nešpor, Ph.D.1, doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.1, Ing. Vlastimil Beneš2 (1Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno, 2IMA, s.r.o., Praha) - Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci
Ing. Vratislav Sokol, Ph.D. (Computer Simulation Technology, Dolní Břežany) - Extrakce materiálových vlastností z naměřených dat
Prof. Ing Jan Macháč, DrSc.1, Prof. Ing Jaromír Volf, DrSc.2 (1FEL ČVUT v Praze, 2Česká zemědělská univerzita v Praze) - Česká elektrotechnická společnost a Český svaz vědeckotechnických společností

46. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (17. 5. 2017)

Program semináře:

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze) - CERN a astronomie
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.1, Ing. Radek Soukup, Ph.D.
1, Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D.1, doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.1, Ing. Lukáš Mraček1, Ing. Pavel Fiala, Ph.D.1, Ing. Milan Baxa2, Ing. Václav Brašna2, Ing. Petr Loukota3, Mgr. Jiří Koželuh3, Mgr. Tomáš Pekař4, Ing. Roman Kotrč5   (1Západočeská univerzita v Plzni, 2Applycon s.r.o., 3Vochoc s.r.o., 4Holík International s.r.o., 5Elitronic s.r.o.)Chytrý zásahový oblek pro hasiče
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., Ing. Pavel Buchar, Ph.D.
(Státní zdravotní ústav Praha) -
Ochrana zdraví před neionizujícím zářením
Ing.Tomáš Zedníček, Ph.D.
(European Passive Components Institute s.r.o.) -
ESA a trendy kondenzátorových a rezistorových technologií v moderní elektronice
Ing. Vadim Závodný Ph.D., Ing. Ladislav Horníček, Ing. Petr Kopecký
(Eldis Pardubice s.r.o.) -
Přistávací radar v pásmu X
Ing. Antonín Heřmánek, Ph.D., Mgr. Petra Cabalková, Ing. Pavel Protiva, Ph.D.
(ERA a.s., Pardubice) -
Výsledky vývoje multistatického přehledového radaru s vlastními vysílači
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
(FEL ČVUT v Praze) -
Experimentálni fyzik Augustin Žáček - jeho cesta českou vědou

47. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (15. 11. 2017)

Program semináře:

Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno) - Novinky v televizní technice ve světě a u nás
Ing. Karel Mikuláštík (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze) - Systémy pro pozemní digitální rozhlasové vysílání
Ing. Jan Kraček, Ph.D., Ing. Milan Švanda, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze) - RFID tag implementovatelný do lidského těla napájený bezdrátovým induktivním přenosem
Ing. Jakub Hromádka, Ing. Radek Fajtl  (TechSoft Engineering, Praha ) - Simulace a optimalizace antény a jejích přizpůsobovacích prvků v softwaru ANSYS HFSS
Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (KAE FEL ZČU v Plzni) - Užití elektricky fázovaných anténních řad v satelitní komunikaci
Ing. Ondřej Morávek, Ph.D. (Řízení letového provozu ČR, s. p., Praha) - Pasivní detekce nekooperujících UAS
Prof. Stanislav Zvánovec1, Prof. Zabih Gassemlooy2, Ing. Petr Chvojka1, Dr. Paul Anthony, Haigh3 (1Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze, 2Northumbria University, Newcastle upon Tyne, 3University College London) - Komunikace ve viditelném světle
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze) - František Křižík a jeho vliv na utváření moderních technologických sítí v českých zemích a v Československu do roku 1939

48. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (9. 5. 2018)

Program semináře:

Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze) - Systém mobilní komunikace 5G před nástupem do praxe
Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, jr., MSc.1, Doc. Ing. David Vrba, Ph.D.1, Ing. Ondřej Fišer1, Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.2, Ing. Ilja Merunka2, Ing. Ladislav Oppl, Ph.D.2 (1Katedra biomedicínské techniky, FBMI ČVUT v Praze, 2Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze) - Vývoj mikrovlnných technologií pro lékařskou diagnostiku
Ing. Petr Ježdík, PhD.
(Katedra teorie obvodů, FEL ČVUT v Praze) - Výpočetní techniky pro epileptochirurgii
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.1, Prof. Ing. Pavel Bezoušek Csc.1, Ing. Vadim Závodný, Ph.D.2 (1Universita Pardubice, 2Eldis Pardubice s.r.o.) - České radary
Ing. Adolf Inneman Ph.D. a kol. (Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., VZLÚ a.s., TTS, 5M, FEL ČVUT, FEL ZČU) - Měření radiace a radiačního stínění na nanosatelitu VZLUSAT-1
Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. a kol. (FEL ZČU v Plzni) - Jak se rodí družice na univerzitě – projekt PilsenCUBE
Ing. Vadim Závodný, Ph.D.1, Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.2, Prof. Ing. Vladislav Schejbal, CSc.2 (1Eldis Pardubice s.r.o., 2Universita Pardubice) - Třípásmová reflektorová anténa
Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o.) - Československá sekce IEEE v oboru radiotechniky

49. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (7. 11. 2018)

Program semináře:

Ing. Pavel Jurák, CSc., Ing. Filip Plešinger, PhD., Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Pavel Leinveber,  Ing. Ivo Viščor, PhD., Dr., Ing. Vlastimil Vondra, Ing, Petr Klimeš, PhD., Ing. Jan Cimbálník, PhD., (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Nové technologie v biomedicíně jako zdroj nové informace
Ing. Filip Plešinger, Ph.D., Bc. Petr Nejedlý, Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Ivo Viščor, PhD.  (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno) - Rychlá inspekce dat a paralelizace výpočtů 
Ing. Marek Dobrozemský (Řízení letového provozu ČR, s.p.) - Letové ověření zabezpečovací letecké techniky
Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze) - Radarové senzory pro aktivní ochranu bojových vozidel
Ing. Vratislav Sokol, Ph.D., Ing. Milan Příhoda, Ph.D., Ing. Jan Eichler, Ph.D. (CST - Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany) - 3D EM simulace virtuálních prototypů
Ing. Michal Mandlík, Ph.D.  (Valeo Autoklimatizace k.s.) - 77 GHz Automotive radar
Ing. Jan Jirous, CSc. (Ing. Jirous J & J, Praha) - Trendy ve vývoji antén pro mikrovlnné spoje. Pracoviště pro měření vyzařovacích charakteristik fy Jirous
Doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. (Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze) - Létající základnové stanice pro budoucí mobilní sítě
Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o.) - Antény otců našich otců