Výbor skupiny Mikrovlnná technika ČES:

 

předseda:    
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. Elektrotechnická fakulta ČVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
E-mail: machac@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 279
fax: 224 355 865
     
místopředseda:    
Ing. Pavel Vavroušek, CSc. TransTech Electronic s.r.o.
Hněvkovská 58
148 00 Praha 4
E-mail: vavrousek@transtech.cz
tel.: 261 221 039
fax: 261 221 040
     
tajemník:    
Ing. Jiří Došla Česká elektrotechnická společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
E-mail: jdosla@csvts.cz
tel.: 221 082 256
fax: 222 222 155
     
členové:    
Ing. Martin Hudlička, Ph.D. Český metrologický institut
Oddělení primární metrologie vf el. veličin
Radiová 3
102 00 Praha 10
E-mail: mhudlicka@cmi.cz
tel.: 266 020 174
fax: 266 020 169
     
Ing. Milan Chyba Padubice

 

prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brn
ě
Ústav radioelektroniky
Purkyňova 118
612 00 Brno
E-mail: kasal@feec.vutbr.cz
 

 

tel.: 541 149 112
fax: 541 149 244

Ing. Zdeněk Králík ELDIS Pardubice, spol. s.r.o.
Dělnická 469
530 03 Padubice
E-mail: kralik@eldis.cz
tel.: 466 052 443 - 5
fax: 466 670 423
     
Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. T-CZ, a. s.
Dělnická 475
530 03 Padubice
E-mail: vitezslav.krcmar@tcz.cz
tel.: 466 034 642
     
Ing. František Kříž, CSc. EMPOS s.r.o.
Rostislavova 13
140 00 Praha 4
E-mail: info@empos.cz
tel.: 235 517 988
     
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická,
Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
E-mail: masopust@kae.zcu.cz
tel.: 377 634 207
Ing. Jaroslav Němec E-mail: jnemecj@seznam.cz tel.: 725 478 830
     
Dipl. Ing. Pavol Ozaňák TESLA Blatná, a. s.
Palackého 644
388 15 Blatná
E-mail: ozanak@tesla-blatna.cz
tel.: 383 415 366
mobil: 605 880 056
fax: 383 415 300
     
Ing. Martin Pavlovič T-CZ, a. s.
Dělnická 475
530 03 Padubice
E-mail: martin.pavlovic@tcz.cz
tel: 466 034 620
 
     
Ing. Pavel Protiva, Ph.D.ERA, a. s.
Nekázanka 880/11
110 00 Praha 1
E-mail: p.protiva@era.aero
tel.: 776 204 955
Ivan Uhlíř Řízení letového provozu ČR, s. p.
Navigační 787
252 61 Jeneč
E-mail: uhlir@ans.cz
tel.: 220 374 439
mobil: 602 381 550
fax: 220 374 482
     
Ing. Vadim Závodný, Ph.D. ELDIS Pardubice, spol. s.r.o.
Dělnická 469
530 03 Padubice
E-mail: zavodny@eldis.cz
tel.: 466 052 443 - 5
fax: 466 670 423