Publikace

 

Knihy vydané Českou maticí technickou od roku 1995
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014

Rok 1995
Rektorys K. a spol. Přehled užité matematiky I., II.
Kolář V Chyby ve výpočtech konstrukcí
Říha J Hodnocení vlivu investic na životní prostředí
Klepš Z.a spol. Tvorba technické dokumentace

Začátek


Rok 1996
Kolář V. Statické výpočty základových konstrukcí
Šťastný J., Třeštík B. Manuál technické dokumentace
Bradáč J. Účinky poddolování a ochrana objektů I.

Začátek


Rok 1997
Dvořák R., Kozel K Matematické modelování v aerodynamice
Kazda I. Podzemní hydraulika v ekologických a inženýrských aplikacích
Přikryl M. a kol. Technologická zařízení staveb živočišné výroby

Začátek


Rok 1998
Šrytr a kol. Městské inženýrství I.
Nacházel K. Stochastické metody ve vodním hospodářství
Votruba L. Cesta studenta k tvůrčí osobnosti, 2. vyd.
Šťastný J., Třeštík B. Manuál technické dokumentace, 2. vyd.

Začátek


Rok 1999
Číhal V. Korozivzdorné oceli a slitiny
Rektorys K. Variační metody v inženýrských problémech a problémech matematické fyziky
Votruba L. Vztahy mezi vodním hospodářstvím a přírodou ČR

Začátek


Rok 2000
Brdička M., Samek L., Sopko B. Mechanika kontinua
Rektorys K. a kol. Přehled užité matematiky 1., 2. díl
Votruba L. Rozvíjení tvořivosti techniků
Vích R., Smékal Z. Číslicové filtry
Chloupek O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství

Začátek


Rok 2001
Šťastný J., Třeštík B.. Manuál technické dokumentace
Procházka P., Koudelka P. Apriory Integration Method Analysis, Similarity and Optimization of Siopes
Rektorys K. Co je a k čemu je vyšší matematika
Šrytr P. a kol. Městské inženýrství 2. díl
Škvor Z. Elektroakustika a akustika pevné fáze

Začátek


Rok 2002
Stejskal V., Okrouhlík M. Kmitání s Matlabem
Beran V. Dynamický harmonogram
Holata M. Malé vodní elektrárny, projektování a provoz
Ševčík O. Duchovní dějiny Evropy. Historie – architektura – filosofie
Jokl M. Zdravé obytné a pracovní prostředí

Začátek


Rok 2003
Vaněk A. Moderní strojní technika a technologie zemních staveb

Začátek


Rok 2004
Nacházel a kol. Umelá inteligence ve vodním hospodárství.
Štastný J., Treštík B. Manuál technické dokumentace

Začátek


Rok 2005
Beran V. a Dlask P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí
Brdička M., Samek L., Sopko B. Mechanika kontinua, 3. revidované vydání
Maier K. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938
Záliš Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů

Začátek


Rok 2006
Psutka J., Matoušek J., Müller L., Radová V. Mluvíme s počítačem česky
Rozman J. Elektronické přístroje v lékařství

Začátek


Rok 2007
Křemen J. Modely a systémy

Začátek


Rok 2008
Husák M. Mikrosenzory a mikroaktuátory
Chaloupek O. Genetická diverzita, šlechtní a semenářství
Šťastný, Třeštík Manuál technické dokumentace

Začátek


Rok 2009
Lukáš L. Pravděpodobnostní modely v managementu – teorie zásob a statistický popis

Začátek


Rok 2010
Macák M.,Nozorovický L., Krupička J. Vplyv fyzikálno-mechanických vlastností priemyslových hnojiv na funkciu rozhazovačov z pohledu požadavek presného polnohospodářstva

Začátek


Rok 2011
Lukáš L. Pravděpodobnostní modely v managementu – Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy

Začátek


Rok 2012
Jaren a kol. Čtyřjazyčný slovník BOZP (na CD)
Lukáš L. Pravděpodobnostní modely v managementu – teorie zásob a statistický popis (2. díl)
Škvor Z. Elektroakustika a akustika

Začátek


Rok 2013
Strnad L. Synchronizace sítí

Začátek


Rok 2014
Molhanec M. Webové metodiky
Šubert L. Od Maxwella k Shannonovi

Začátek

původní česká technická literatura od roku 1895