Ediční plán

Ediční plán ČMT na rok 2015
Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. Akustika
Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Navrhování nosných konstrukcí

původní česká technická literatura od roku 1895