IMEKO logo

ČESKÁ 
MATICE TECHNICKÁ


Česká matice technická
Zikova 4, CZ-16635 Praha 6


Aktuální informace ČMT


Valná hromada proběhla 4.3.2014 - zápis je k dispozici sekretariátu ČMT, či na WWW stránkách.
Zpátky