IMEKO logo

ČESKÁ 
MATICE TECHNICKÁ


Česká matice technická
Zikova 4, CZ-16635 Praha 6


Čestní členové ČMT
BALDA Milan, Prof., Ing., DrSc. BELADA Karel, Ing. BRÁZDIL Jaroslav, Ing.
BREPTA Rudolf, Doc.,Ing.,Dr.,DrSc BROUSIL Jaromír, Doc.,Ing.,CSc BOHÁČEK František, Prof.,Ing.,.DrSc
DANILEVSKÝ Alexander, Prof., Ing. ČERMÁK František, Ing. ČÍHAL Vladimír, Prof., Ing.,DrSc
DĚDEK Václav, Prof., Ing.,CSc ERBEN Vladimír, Ing. GAJOVSKÝ Dušan
GRIGAR Karel, Ing., CSc HORÁČEK Mario, Ing. HORKÝ Stanislav, Ing.
HOŘEJŠÍ Jiří, Prof., Ing.,DrSc CHLEBOUN Jan, Ing. JANDA Lubor, Prof., Ing.,DrSc
JAREN Jaromír,Doc., Ing.,CSc JANSA František, Prof., Ing., Dr., DrSc JEŘÁBEK Ondřej, Ing.,CSc
KASKA Karel KLEPŠ Zdeněk, Doc., Ing.,CSc KLOBOUČEK Bohumil, Doc., Ing.,CSc
KOMÁREK Arnošt KORMUNDA Bedřich, dr., Ing. KOTRMAN Václav
KUBÍK Stanislav, Prof., Ing.,DrSc LANDA Jiří MACHALICKÝ Jiří, Ing.,CSc
MALÍNSKÝ Vok, Ing.,CSc NACHÁZEL Karel, Prof., Ing., DrSc NECHLEBA M., Prof., Ing.
PILNÁČEK Josef PISSKO Erich, Ing. PLUHAŘ J., Prof., Ing.
RADA Josef, Prof., Ing., DrSc. REJCHRT Stanislav REKTORYS Karel, Prof., RNDr.,DrSc
SEDLÁČEK Jiří, Ing. SCHINDLER Antonín, Prof., Ing.,DrSc SMRČKA Oldřich, Ing.
ŠESTÁK Jiří, Prof., Ing.,DrSc ŠROUBEK Jaroslav TENORA Miloš
VÁŇA Jaroslav, Ing. VOTRUBA Ladislav, Prof., Ing., dr.,DrSc  


Zpátky