IMEKO logo

ČESKÁ 
MATICE TECHNICKÁ


Česká matice technická
Zikova 4, CZ-16635 Praha 6


Nositelé ceny prof. Danilevského
1998 Nacházel K. Stochastické metody ve vodním hospodářství
1999 Bradáč J. Účinky poddolování a ochrana objektů
2000 Votruba L. Rozvíjení tvořivosti techniků
2001 Šrytr P. a kol. Městské inženýrství 2. díl
2002 Holata M. Malé vodní elekrárny, projektování a provoz
2003 Cena nebyla udělena  
2004 Nacházel, Starý, Zezulák a kol. Využití umělé inteligence ve vodním hospodářství
2005 Brdička M., Samek I., Sopko B. Mechanika kontinua
2006 Psutka J. a kol. Mluvíme s počítačem česky
2007 Cena nebyla udělena  
2008 Husák M. a kol. Mikrosenzory a mikroaktuátory
2009 Cena nebyla udělena  
2010 Macák M.,Nozorovický L.,Krupička J. Vpliv fyzikálno-mechanických vlastností priemeselných hnojiv na funkci zozhadzovačov
2011 Cena nebyla udělena  
2012 Cena nebyla udělena  
2013 Škvor Z. Elektroakustika a akustika


Zpátky