IMEKO logo

ČESKÁ 
MATICE TECHNICKÁ


Česká matice technická
Zikova 4, CZ-16635 Praha 6


Výbor České matice technické

Jméno Funkce; hlavní úkoly E-Mail Telefon
Vampola Tomáš
Doc., Dr., Ing.
předseda Tomas.Vampola@fs.cvut.cz 22435 7244
Kovalčíková Hana
Mgr.
vedoucí sekretariátu Hana.Kovalcikova@fs.cvut.cz sekretariát St 9.00-10.00, 22435 3715, v jiné době 22435 7420
Beneš Petr
Ing.,Ph.D.
místopředseda, ediční komise strojní Petr.Benes@fs.cvut.cz 22435 7204
Cipra Mirko
Doc., Ing., CSc.
jednatel Cipra@fel.cvut.cz 22435 2092
Šťastný Jiří
Doc., Ing., CSc.
pokladník Stastny@fel.cvut.cz 22435 2121
Lorenz Karel
Doc., Ing., CSc.
předseda ediční rady, ediční komise architektura Lorenz@fa.cvut.cz 22435 6286
Krupička Josef
Ing., CSc.
ediční komise zemědělská krup@tf.czu.cz 22438 3127,737486252
Strnad Ladislav
Doc., Ing., CSc.
ediční komise elektrotechnická Strnadlad@seznam.cz -
Křemen Jaromír
Doc., Ing., CSc
ediční komise stavební a teoretická netresk12@gmail.com 281932689
Urbánek Jan
Doc., Ing., CSc.
revizní komise Urbanek@fel.cvut.cz 22435 2122, 605647121
Zimová Lenka
Ing.
revizní komise ckait@ckait.cz 22709 0111
Caha Zdeněk
Prof., Ing., CSc.
člen výboru prof.Zdenek.Caha@seznam.cz 23333 5088, 774169062
Číhal Vladimír
Prof., Ing., DrSc.
člen výboru   22431 2568
Vdoleček František
Ing.,CSc
člen výboru Vdolecek@fme.vutbr.cz 54114 2202
Baďura Aleš
Mgr.
člen výboru abadura@chello.cz 286588721, 604722461

Zpátky