IMEKO logo

ČESKÁ 
MATICE TECHNICKÁ


Česká matice technická
Zikova 4, CZ-16635 Praha 6


Zakládající členové ČMT
BROŽA Vojtěch, Prof., Ing.,DrSC BYSTRIANSKÝ Jaroslav, Ing.,CSc
CAHA Zdeněk, Prof., Ing.,CSc ČÍHAL Vladimír, Prof., Ing.,DrSc
DANILEVSKÝ Alexander, Prof., Ing. FARANA Radim, Ing.,CSc
GABRIEL Pavel, Prof., Ing.,DrSc HÁLA Bohumil, Doc., Ing.,CSc
KOUBA Rudolf, Ing. LEFNER Ivan, Ing.
MATOULEK Josef, Doc., Ing.,RNDr.,DrSc PATERA Adolf, Doc., Ing.,CSc
PAZDERA Oldřich, Ing. PROCHÁZKA Petr, Prof., Ing., RNDr.
STEJSKAL Vladimír, Prof., Ing.,CSc STRNAD Ladislav, Doc., Ing.,CSc
ŠEJNOHA Jiří, Prof.,Ing.,DrSc ŠESTÁK Jiří, Prof., Ing.,DrSc
ŠKVOR Zdeňek, Prof., Ing.,DrSc VANÍČEK Jaroslav, Ing.
VDOLEČEK František, Ing.,CSc VONDRÁČEK Josef, Ing.
ŽÁK Věroslav, Ing.  


Zpátky