Valná hromada 20. března 2019

Valná hromada ČMT proběhne dne 20. března 2019 od 14.00 hodin v místnosti č. 17 (přízemí) Fakulty strojní ČVUT v Praze, Dejvice, Technická 4.

Program:
  1. Zahájení.
  2. Udělení čestného členství.
  3. Informace o nových stanovách (změny).
  4. Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka, revizní komise a předsedy ediční rady.
  5. Informace o současném stavu a možném budoucím vývoji.
  6. Diskuse ke zprávám.
  7. Různé.