Prof. Ing. Ladislav MUSÍLEK, CSc. - Curriculum Vitae

Osobní domovská stránka

 

Funkce prorektor pro vědu a výzkum ČVUT v Praze

 

Datum narození

16.10.1946

 

Katedra

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (K 416), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

 

Vzdělání

1963-68: Ing. ČVUT - Fakulta technické a jaderné fyziky, Praha 1, Břehová 7, zaměření dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

1977: CSc. v oboru experimentální fyzika (kandidátská práce na téma Závislost vzrůstových faktorů v širokém svazku záření gama na geometrickém uspořádání zdroje, absorbujícího materiálu a detektoru zpracována na FJFI ČVUT)

 

Obor jmenování

1983 Doc. - obor jaderná a subjaderná fyzika

1992 doplněna habilitace (habilitační práce na téma "Některé aspekty stanovení polí a využití rozptýleného záření gama")

1996 Prof. - obor experimentální fyzika

 

Odborná zkušenost

1968-71: Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky TESLA, Přemyšlení u Prahy - výzkumný pracovník

1971-75: FJFI ČVUT - výzkumný pracovník

1975 - dosud: FJFI ČVUT - učitel

 

Nejvýznamnější publikační aktivity v období 1996 až 1999

L.Musílek: Dozimetrie neutronů. Praha, Vyd. ČVUT 1998.

L.Musílek-J.Gerndt: Radiation response and dosimetric possibilities of photocouplers. Radiation Protection Dosimetry 66, 1996, s. 209.

L.Musílek-T.Čechák-D.Baimolda-H.Th.Wolterbeek-T.Verburg: XRFA in monitoring impact of coal burning. Radiation Physics and Chemistry 51, 1998, s.627.

V.Dynybyl-J.Gerndt-J.Kanaval-M.Kubelík-L.Musílek-M.Pavlík-J.Zýma: Thermoluminescence reader for dating of brick structures. Radiation Physics and Chemistry 51, 1998, s. 715.

P.Böhm-H.Wolterbeek-T.Verburg-L.Musílek: The use of tree bark for environmental pollution monitoring in the Czech Republic. Environmental Pollution 102, 1998, č. 2-3, s. 243 - 250.

T.Čechák-J.Gerndt-M.Kubelík-L.Musílek-M.Pavlík: Radiation methods in research of ancient monuments. 4th Topical Meeting on Industrial Radiation Applications IRRMA 99, Raleigh (NC, USA), 3-7 0ctober 1999 (To be published in Radiation Physics and Chemistry).

 

Účast na grantech a projektech v období 1996 – 1999

GA ČR 202/94/0868 Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí. Řešitel.

GA ČR 103/94/0867 Termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů pro historii architektury a rekonstrukce. Spoluřešitel.

MŠMT ČR VS 96052 Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek. Řešitel.

FR VŠ 1061/1997 Studijní zaměření "Radiační fyzika v medicíně". Řešitel.

Leonardo da Vinci UK/98/1/80502/PI/III.3.a/FPC EMERALD II – European Medical Radiation Learning Development. Spoluřešitel.

 

Pedagogické aktivity v období 1996 – 1999

Úvod do radiační fyziky 1, předn., 2 hod.

Úvod do radiační fyziky 2, předn., 2 hod

Veličiny a jednotky v radiační fyzice, předn., 2 hod.

Fyzika atomového jádra, předn., 2 hod.

Fyzika ionizujícího záření, předn., 4 hod.

Zařízení jaderné techniky, předn., 2 hod.

Úvod do aplikací ionizujícího záření, předn., 2 hod.

Dozimetrie vnitřních zářičů, předn., 2 hod.

Dozimetrie neutronů, předn., 2 hod.

Dále výuka v PGS a vedení doktorandů.

 

Tři nejvýznamnější tvůrčí a publikační aktivity od ukončení VŠ

L.Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření. Praha, SNTL 1979.

J.Šeda - L.Musílek - I.Petr - J.Sabol - Z.Melichar: Dozimetrie ionizujícího záření. Praha, SNTL 1983.

Založení Laboratoře kvantitativních metod výzkumu památek na ČVUT (1996 – dosud) a návazné vědecké a publikační aktivity

 

Členství v habilitačních nebo jmenovacích komisích a komisích pro obhajobu DrSc.

Ano

 

Členství v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

International Radiation Physics Society - vicepresident pro země střední a východní Evropy,

Jednota českých matematiků a fyziků - člen.

 

Ostatní významné aktivity

1990 proděkan FJFI ČVUT pro hospodářskou a organizační činnost,

1991-1994 proděkan FJFI pro vědu a výzkum,

1.2.1994 -31.1.2000 děkan FJFI

od 15.2.2000 prorektor ČVUT pro vědu a výzkum

od 2000 člen External Advisory Board Fission pro část EURATOM 5. RP EU

 


Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
Editor: Eva Šmídová. Správce WWW: Jaroslav Samoel.
Kontakt: webmaster@vc.cvut.cz
Poslední změna: 4. května 2001