symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta architektury

C e l o ž i v o t n í   v z d ě l á v á n í

 

Celoživotní vzdělávání je organizováno pro absolventy vysokých škol jako studium při zaměstnání se zaměřením specializačním, rekvalifikačním nebo inovačním. Účastníky CVO mohou být absolventi příbuzných fakult různého zaměření podle konkrétního programu vypsaného kursu. Studium je 3 až 4 semestrální za úhradu, kterou platí buď vysílající organizace nebo účastník. Je ukončeno obhajobou závěrečné diplomní práce před zkušební komisí, jmenovanou děkanem fakulty. Absolventi obdrží vysvědčení o absolvování kursu. Ve školním roce 97/98 bude dobíhat kurs "Dějiny architektury a ochrana nemovitých památek a souborů" jako studium specializační a rekvalifikační.

poslední úpravy: 30. 12. 2000, František Štáfek