symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta architektury

Studijní obory doktorského studia

 

35-14-9
Teorie architektonické tvorby

Garant a předseda studijního programu

Prof. Ing. arch E. Hlaváček, DrSc.

Složení oborové rady

 • Prof. Ing. arch. E. Hlaváček, DrSc.
 • Prof. Ing. arch. J. Pospíšil, CSc.
 • Prof. Ing. arch. J. Šafer
 • Doc. Ing. arch. F. Štědrý, CSc.
 • Doc. Ing. arch. T. Brix
 • Doc. Ing. arch. L. Lábus
 • Doc. Ing. arch. P. Urlich, CSc.
 • Ing. arch. J. Pleskot
 • Ing. arch. V. Rothbauerová

Pracovníci pověření vedením doktorandů

 • Doc. Ing. arch. T. Šenberger
 • Doc. Ing. arch. P. Bednář, CSc.
 • Doc. Ing. arch. J. Štípek
 • Doc. Ing. arch. K. Fořtl, CSc.
 • Doc. Ing. arch. F. Štědrý, CSc.
 • Doc. Ing. arch. P. Urlich, CSc.
 • Doc. Ing. arch. A. Navrátil, CSc.
 • Doc. Ing. arch. E. Schleger
 • Doc. Ing. arch. L. Lábus
 • Prof. Ing. arch. J. Pospíšil, CSc.
 • Doc. Ing. arch. J. Turek, CSc.

35-12-9
Urbanismus a územní plánování

Garant a předseda studijního programu

Doc. Ing. arch. M. Hexner, CSc.

Složení oborové rady

 • Doc. Ing. arch. M. Hexner, CSc.
 • Doc. Ing. arch. J. Mužík, CSc.
 • Doc. Ing. arch. I. Oberstein, CSc.
 • Doc. Ing. arch. K. Maier, CSc.
 • Doc. Ing. arch. M. Baše
 • Prof. Ing. arch. M. Gregorčík
 • Ing. arch. R. Mundil
 • Ing. arch. K. Dvořák, DrSc
 • Ing. arch. M. Tůma

Pracovníci pověření vedením doktorandů

 • Doc. Ing. arch. K. Maier, CSc.
 • Doc. Ing. arch. J. Mužík, CSc.
 • Doc. Ing. arch. I. Vorel, CSc.
 • Doc. Ing. arch. K. Marhold, CSc.
 • Doc. Ing. arch. M. Hexner, CSc.
 • Doc. Ing. arch. I. Oberstein, CSc.
 • Doc. Ing. arch. M. Baše

35-17-9
Dějiny architektury a rekonstrukce památek

Garant a předseda studijního programu

Doc. Ing. arch. J. Škabrada, CSc.

Složení oborové rady

 • Prof. Ing. arch. K. Kibic, DrSc.
 • Doc. Ing. arch. P. Urlich, CSc.
 • Doc. Ing. arch. V. Girsa, CSc.
 • PhDr. K. Benešovská, CSc.
 • Ing. arch. P. Halík, CSc.
 • Ing. arch. J. Jiroutek

Pracovníci pověření vedením doktorandů

 • Prof. Ing. arch. V. Šlapeta, DrSc.
 • Prof. Ing. arch. M. Pavlík, DrSc.
 • Prof. Ing. arch. K. Kibic, DrSc.
 • Doc. Ing. arch. J. Škabrada, CSc.
 • Doc. Ing. arch. F. Kašička, CSc.
 • Doc. Ing. arch. P. Urlich, CSc.
 • Doc. Ing. arch. V. Girsa, CSc.
 • Doc. Ing. arch. B. Fanta, CSc.

35-18-9
Architektura a pozemní stavitelství

Garant a předseda studijního programu

Doc. Ing. K. Lorenz, Csc.

Složení oborové rady

 • Doc. Ing. K. Lorenz, CSc.
 • Prof. Ing. V. Dlesek, DrSc.
 • Prof. Ing. M. Jokl, DrSc
 • Prof. Ing. V. Novák, DrSc
 • Doc. Ing. V. Bystřický, CSc.
 • Doc. Ing. F. Draxler, CSc.
 • Doc. Ing. arch. Z. Gail, CSc.
 • Doc. Ing. arch. J. Štípek
 • Doc. Ing. V. Kučera, CSc.
 • Doc. Ing. Z. Kutnar, CSc.
 • Doc. Ing. J. Muk, CSc.
 • Doc. Ing. A. Pokorný, CSc.
 • Doc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc.
 • Doc. Ing. arch. T. Šenberger

Pracovníci pověření vedením doktorandů

 • Doc. Ing. K. Lorenz, CSc.
 • Doc. Ing. J. Muk, CSc.
 • Doc. Ing. F. Medek, CSc.
 • Doc. Ing. A. Pokorný, CSc.
 • Doc. Ing. Z. Kutnar, CSc.
 • Doc. Ing. akad. arch. F. Pšenička, CSc.
 • Doc. Ing. V. Kučera, CSc.
 • Doc. Ing. M. Hanák, CSc.
 • Doc. Ing. V. Bystřický, CSc.
poslední úpravy: 29. 12. 2000, František Štáfek