symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

511 - Ústav výtvarné tvorby

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 

Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 3112782, 24354999
Vedoucí ústavu: doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty | Nepovinné předměty
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

Výuka klade hlavní důraz na výtvarnou výchovu budoucích architektů a urbanistů. Vytváří podmínky a podněty ke kreativnímu přístupu a pohledu, rozvíjí individuální umělecký talent.

Cílem výuky je výchova studentů k výtvarnému, uměleckému cítění, které bude formovat vědomosti ze všech studijních oborů teoretických, technických, přírodovědných, historických, architektonických a urbanistických. Praktickým výsledkem bude zvládnutí projektů myšlenkově, esteticky i graficky na vysoké úrovni.

Počítadlo od 23.3.2000, poslední úpravy: 26. 4. 2001, František Štáfek počítadlo