České vysoké učení technické  -  fakulta architektury
513 - Ústav dějin architektury a umění


Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 3119976
Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky
Věda a výzkum
Knihovna ústavů 512-514

grant GA ČR 103/97/0593 - Archiv stavebně historických průzkumů - nová adresa: http://shp.cvut.cz/
Události, novinky, aktuality...
nová stránka předmětu RPIII - Archivní průzkum, shrnující informace
nové stránky věnované historickým krovům http://www.roofs.cz

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost ústavu je v zásadě zaměřena na obory: dějiny architektury a dějiny umění. Vedle toho ústav pořádá specializační a následné kursy v oboru dějiny a ochrana nemovitých památek (celoživotní vzdělávání), kam jsou zváni špičkoví odborníci z praxe jako přednášející a konzultanti. Pracoviště organizuje univerzitu třetího věku a jednotliví členové rovněž zajišťují výuku doktorandského studia v oboru dějiny architektury a památková péče, kde fungují zároveň jako hlavní konzultanti vypisovaných témat doktorských disertačních prací.


zpět|nahoru
     
 
Editor: Poslední úpravy: 4.10.2002 Správce WWW: Jan Lacina