symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

518 - Ústav nauky o budovách

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 

Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 24354853, 311 7042
Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Jan Štípek
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

     Činnost ústavu je zaměřena na dosažení vědomí posluchačů o tom, že dům je struktura, která musí odolávat klimatickým a mechanickým vlivům i fyzické stránce užívání, musí být schopná uspokojit stránku užitnou, dům je dílo člověka a musí uspokojit i hlediska estetická. Ústav se podílí na doktorandském studiu oboru architektura a pozemní stavitelství a na výuce na Dopravní fakultě ČVUT. Do činnosti členů ústavu patří také publikační, expertní a projektová činnost.

Počítadlo od 23.3.2000, poslední úpravy: 26. 4. 2001, František Štáfek počítadlo