symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

519 - Ústav urbanismu

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 


Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 224354986 fax: 224310185 e-mail: dubna@fa.cvut.cz
Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

 

Pedagogická činnost

Úvod do studia urbanismu | Blok urbanismus | Blok územní plánování | Blok tvorba krajiny a zahrad | Ostatní předměty zajišťované ústavem urbanismu | Ateliérová výuka

 

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

 

Vzdělávací kurzy

GIS

ZOZ ÚP - Příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy na úseku územního plánování

KUKR       Kulturní krajina - Metody ochrany charakteru a identity kulturní krajiny I.

Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu

 

Soutěž "O nejlepší urbanistickou práci"

 

Projekty na téma “REKREAČNÍ POTENCIÁL ÚZEMÍ“

 


  

   Ústav je v pedagogické, teoretické a praktické činnosti zaměřen na urbanismus, územní plánování a tvorbu krajiny. Výuku urbanistické a krajinářské teorie a tvorby rozvíjí na ekologickém základu a principu trvale udržitelného rozvoje.
     Učební plán a obsah jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, že vedle povinného urbanistického základu nabízí bloky volitelných předmětů umožňující prohloubení vědomostí ve třech oblastech:
- urbanismus, urbanistická tvorba
- územní plánování
- tvorba krajiny a zahrad.
     Obsahem a kvalitou výuky naplňuje ústav požadavky České komory architektů pro dosažení autorizace v oborech: územní plánování, zahradní a krajinářská tvorba (dle § 4 Zákona čs. 360/92 Sb.).
     Vedle řádného studia zajišťuje ústav také interní a externí formy doktorandského studia oboru urbanismus a územní plánování se zaměřením na:
- urbanismus
- územní plánování
- tvorba krajiny a zahrad.
     Doktorandské studium probíhá dle individuálně sestavovaných učebních plánů. Zájemci musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání. Nemusí však být absolventy FA ČVUT.
     Ústav dle možností připravuje též kursy celoživotního vzdělávání koncipované buď jako inovační, nebo rekvalifikační.
     Ústav při zajišťování výuky spolupracuje s řadou odborníků z našich a zahraničních vysokých škol a ostatních odborných institucí.
     Ústav zajišťuje výuku pro obor pozemní stavby a architektura fakulty stavební
     Ústav každoročně organizuje celostátní studentskou soutěž "O nejlepší urbanistickou práci".

Poslední úpravy: 21. 2. 2003, Ing. arch. Petr Irinkov