symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

523 - Ústav stavitelství I

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 

Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 24354587 tel., fax: 24315103 e-mail: u523@fanet.fa.cvut.cz
Vedoucí ústavu: doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

Činnost ústavu je zaměřena na problematiku komplexní konstrukční tvorby staveb, orientovanou na výuku, výzkum, expertní, publikační a projektovou činnost i šíření technických informací v architektonické a stavební obci. Pozornost je věnována problémům trvanlivosti a spolehlivosti konstrukcí, příčinám poruch staveb a otázkám obnovy staveb.

Pracovníci ústavu zabezpečují výuku předmětů Pozemní stavitelství a Stavební materiály, podílejí se na výuce v ateliérech. Ústav je garantem výuky předmětů Geologie a Geodézie.

Ústav se podílí na doktorandském studiu oboru architektura a pozemní stavitelství (školitelé doc. Hanák, doc. Kutnar, doc. Pšenička).

Součástí ústavu je vertikální komplexní ateliér architektonické a konstrukční tvorby.

poslední úpravy: 11. 4. 2003, Ing. arch. Petr Irinkov