symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

527 - Ústav navrhování I

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 

Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 233 339 973, 224 354 972
Vedoucí ústavu: Ing. arch. Jan Bočan
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

     Činnost ústavu je zaměřena především na výuku architektonického návrhu v pěti vertikálních ateliérech. Kromě toho ústav zajišťuje přednášky a cvičení v předmětu Občanské stavby, jmenovitě stavby obchodní a školské.
     Vertikální ateliéry ústavu staví mladší studenty, kteří se v prvních semestrech učí pochopit civilizační a tektonický obsah základních architektonických elementů, vedle jejich starších kolegů. Ti na reálných zadáních testují chápání své vlastní teoretické pozice ve vztahu k architektonickému návrhu i ke světu, jenž tento návrh obklopuje.
     Do pedagogického týmu ústavu patří čeští architekti, známí svými projekty a realizacemi zde i v zahraničí. Je samozřejmé, že každý člen ústavu pracuje zároveň jako praktický výkonný architekt a svými zkušenostmi obohacuje svou pedagogickou činnost.
     Významná je i veřejná činnost některých členů ústavu v Obci architektů, Komoře českých architektů.
     Doc. Šrámková, doc. Zelenková a arch. Vojtěch se podílejí na výuce předmětů "Nauky o stavbách" na ústavu navrhování II - vedoucí doc. Ing. arch. A. Navrátil, CSc. a ústavu nauky o budovách, vedoucí doc. Ing. arch. J. Štípek.
     V ateliérech se vyučuje předmět ZAN 2.

poslední úpravy: 17. 6. 2003, Ing. arch. Petr Irinkov