symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

528 - Ústav navrhování II

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 

Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 24354855 - 6 fax: 24354911
Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

     Ústav zajišťuje přednášky a cvičení předmětu Nauka o stavbách III (NS III) a předměty ZAN I - II, ateliéry I - VII, ateliér konstrukční I a II, ateliér doplňující, diplomní seminář a diplomní projekt. Ústav se podílí na zajištění doktorandského studia. Kromě výuky se členové ústavu podílí na praktické projektové činnosti, expertní činnosti apod.
     V rámci výuky ateliérové tvorby zajišťuje ústav během školního roku 1 - 2 celodenní odborné exkurze.
Počítadlo od 23.3.2000, poslední úpravy: 26. 4. 2001, František Štáfek počítadlo