symbol ČVUT - odkaz na domovskou stranu

České vysoké učení technické - Fakulta Architektury

529 - Ústav navrhování III

Seznam ústavů Fakulty architektury | Předchozí ústav | Další ústav 

Adresa: 166 34 Praha 6, Thákurova 7 tel.: 24353863
pracoviště - v budově rektorátu ČVUT, Zikova 4, Praha 6 - sekretariát - místnost č. 584/A
Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ladislav Lábus
Pedagogická činnost
Povinné a volitelné předměty | Kursy pro doktorandy
Zaměstnanci
Seznam zaměstnanců s odkazy na domovské stránky

!!! Nové stránky ateliéru Romana Kouckého !!!


     Ústav vyučuje předměty ateliérové tvorby. Pedagogy ústavu a externími odborníky jsou rovněž pořádány nepovinné semináře, přednášky a exkurze.

Počítadlo od 23.3.2000, poslední úpravy: 26. 4. 2001, František Štáfek počítadlo