Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Oddělení stavebních materiálů

Základní informace

Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Aktivity oddělení:

 • Technologie betonu, posuzování a návrhy receptur betonových směsí
 • Fyzikálně mechanické zkoušky betonu
 • Stanovování fyzikálně mechanických parametrů betonu in situ
 • Nedestruktivní zkoušení betonu a zdiva
 • Stavebně technické průzkumy železobetonových konstrukcí
 • Návrhy sanací betonových a železobetonových konstrukcí
 • Hodnocení kvality sanačních zásahů in situ
 • Postgraduální vzdělávání v oboru sanací
 • Normalizační činnost v oblasti sanací
 • Hodnocení odolnosti stavebních materiálů vůči působení útočných složek vnějšího prostředí
 • Hodnocení odolnosti stavebních materiálů vůči působení fyzikálních činitelů vnějšího prostředí (vliv teplotních změn apod.)
 • Prognózování trvanlivosti stavebních materiálů
 • Hodnocení a způsoby snížení zátěže životního prostředí stavebními materiály a technologiemi.

Granty:

 • Stav mikrostruktury a vlastností extrémně ztekucených cementových kompozitů
  Spoluřešitel - Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.
  Doba řešení - 2000 - 2002
  Podporováno Grantovou agenturou České republiky
  Číslo projektu - 103/01/1500
 • Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetonových konstrukcích
  Spoluřešitel - Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.
  Doba řešení - 2000 - 2002
  Podporováno Grantovou agenturou České republiky
 • Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací
  Spoluřešitel - Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.
  Doba řešení - 2000 - 2002
  Podporováno Ministerstvem dopravy ČR.
 • Minimalizace nebezpečí porušení betonu v důsledku reakce alkálií s kamenivem
  Nositel - Ing. S. Modrý, DrSc.
  Doba řešení - 2001 - 2003
  Podporováno Grantovou agenturou České republiky
 • Urychlené zkušební metody pro hodnocení trvanlivosti nových, ekologicky nezávadných i povrchově upravených cementových kompozitů
  Spoluřešitel - Ing. S. Modrý, DrSc.
  Doba řešení - 2001 - 2003
  Podporováno Grantovou agenturou České republiky
 • Trvanlivost stavebních hmot z druhotných keramických surovin
  Spoluřešitel - Ing. S. Modrý, DrSc.
  Doba řešení - 2001 - 2003
  Podporováno Grantovou agenturou České republiky
 • Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací
  Nositel - Ing. S. Modrý, DrSc.
  Doba řešení - 2001 - 2002
  Podporováno Ministerstvem dopravy a spojů ČR
 • Vliv příměsi mletého cihelného střepu na chemickou odolnost cementového kompozitu
  Nositel - Ing. D. Dobiáš
  Doba řešení - 2001 - 2001
  Podporováno interním grantem ČVUT