Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Oddělení mechaniky

Základní informace

Vedoucí: Ing. Marie Studničková, CSc

Aktivity oddělení:

 • přírodní a technická seismicita, výpočet odezvy konstrukcí na tyto vlivy, návrh konstrukčních a jiných protiseismických opatření
 • statické a dynamické výpočty stavebních konstrukcí
 • výpočet účinků větru na konstrukce, modelování zatížení větrem, posuzování aerodynamických nestabilit, modelová měření v aerodynamickém tunelu
 • harmonizace evropských norem s ČSN v oblasti zatížení větrem, sněhem, zatížení mostů dopravou
 • měření vibrací konstrukcí, posouzení vibrací z hlediska účinku na konstrukci, instalovaná zařízení a člověka, návrh opatření pro snižování vibrací
 • experimentální ověřování mechanických vlastností vláknových kompozitů při dynamickém zatěžování
 • poškození a porušení polymerních kompozitů: numerická analýza a experimentální ověřování
 • chování vláknových kompozitů vystavených účinkům koroze
 • využití vláknových kompozitů k zesilování konstrukcí

Granty:

 • Využití vláknových kompozitů k zesilování mostů
  M. Černý
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR č. 803/120/115
  2001-2003
 • Nelineární odezva konstrukcí při mimořádných zatíženích a zatíženích způsobených pohybem člověka
  D. Makovička
  GAČR, č. 103/03/0082
  2003-2005
 • Zatížení a zatížitelnost mostů pozemních komunikací v návaznosti na evropské normy
  M. Studničková
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR č. S 803/120/116
  2001-2003
 • Využití modální analýzy pro hodnocení mostních konstrukcí
  J. Král
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR č. 803/120/112
  2001-2003
 • Modelování účinků tlakových polí při havarijních výbuchách plynů v uzavřených objektech na stavební konstrukce
  D. Makovička
  GAČR, č. 103/01/0039
  2001-2003
 • Spolehlivost modelového měření místních tlaků ve větrném tunelu
  J. Král
  GAČR, č. 103/03/1395
  2003-2005
 • Průmyslové právo a návrh konstrukcí podle evropských norem
  Marie Studničková
  Jean Monnet Project EC DGX for Education and Culture
  1999-2005

Výzkumné záměry:

 • JO4/98/210000029 Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
 • JO4/98/210000015 Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice