Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Věda a výzkum

Podle ustanovení zákona č. 111/98 o vysokých školách je ústav vědeckým pracovištěm ČVUT, s vědecko - výzkumnou činností zaměřenou především na obory:

  • mechaniky
  • obecné teorie hmot a konstrukcí
  • teorie betonu, kovů a plastů
  • teorie konstrukcí betonových, kovových, plastových a zděných (v poslední době také dřevěných)
  • zkoušení hmot a konstrukcí
  • měřicích metod a přístrojů

Vzhledem k současným světovým trendům ve vědě věnuje Kloknerův ústav zvláštní pozornost zejména těmto oblastem výzkumu:

  • spolehlivosti konstrukcí, včetně pravděpodobnostní analýzy rozvoje poškození a životnosti konstrukcí, rizikovému inženýrství
  • materiálovému inženýrství zaměřenému na technologii, mikro- a makromechaniku konstrukčních materiálů, se zvláštním zřetelem na kompozity, ocel a beton
  • dynamickému chování konstrukcí, dynamickému zatížení a odezvě konstrukčních systémů, diagnostice staveb