Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Oddělení spolehlivosti

Základní informace

Vedoucí: Prof. Ing. Milan Holický, Ph.D., DrSc.

Aktivity oddělení:

 • Spolehlivost a rizikové inženýrství ve stavebnictví.
 • Mikromechanické modelování v teorii kompozitních materiálů a struktur.
 • Navrhování vozovek a nedestruktivní diagnostika.
 • Tvorba a zavádění národních a mezinárodních předpisů, konzultace pro uživatele (ČSN, ISO a Eurokódy).

Výzkumné projekty

 • Zásady navrhování konstrukcí podle nových evropských předpisů
  Zodpovědný vedoucí: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  Doba trvání: 2004
  Grant získán: MŠMT
 • Modely zatížení mostních konstrukcí teplotou a mimořádným zatížením podle zásad Eurokódu
  Zodpovědný vedoucí: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  Doba trvání: 2001-2003
  Grant získán: Ministerstvo dopravy a spojů ČR
 • Zavádění technologických inovací stanovených v Eurokódech
  Zodpovědný vedoucí: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  Doba trvání: 1998-2001
  Grant získán: EU, Program Leonardo da Vinci
 • Rozvoj znalostí potřebných pro zavedení Eurokódů
  Zodpovědný vedoucí: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  Doba trvání: 2002-2005
  Grant získán: CZ/02/B/P/PP - 134007, EU, Program Leonardo da Vinci

Výzkumný záměr

 • JO4/98/210000029 Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů
  Zodpovědný řešitel: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  Počátek: od 1999
  Grant získán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Významné aktivity a expertní činnost

Pracovní kolektiv se pod vedením prof. M. Holického dlouhodobě úspěšně zabývá rozvojem pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti a metod rizikového inženýrství.

V současnosti se připravuje 5 příruček o zásadách navrhování konstrukcí podle Eurokódů, které jsou podporovány pilotním projektem "Rozvoj znalostí potřebných pro zavedení Eurokódů" z programu Leonardo da Vinci. Očekává se, že zpracované příručky se uplatní na ČVUT a také na zahraničních univerzitách spolupracujících partnerských organizací. Bližší informace o celém projektu lze nalézt na webovských stránkách http://www.eurocodes.cz

Ve spolupráci s ČKAIT a ČSNI pořádá Oddělení spolehlivosti pravidelné kurzy celoživotního vzdělávání o zásadách navrhování a zatížení stavebních konstrukcí.

Pracovníci oddělení spolupracují s řadou mezinárodních vědeckovýzkumných organizací, podílí se na tvorbě evropských norem v rámci CEN a mezinárodních norem v organizaci ISO. Aktivně se účastní zavádění Eurokódů do systému ČSN. Příkladem mezinárodní spolupráce je nedávná publikace Designers' Guide to EN 1990 Eurocode: Basis of structural design (H Gulvanessian, J.A Calgaro, M.Holický), 2002, pp. 192, ISBN 0 7277 3011 8.