Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

EUROCODES

Zanedlouho by se ve většině evropských zemí měly začít uplatňovat nové evropské normy pro navrhování konstrukcí, tzv. Eurokódy. Zavádění Eurokódů v členských státech CEN je však náročným úkolem, neboť stavebnictví má v jednotlivých zemích dlouhodobou tradici jak v oblasti navrhování, tak i ve výstavbě.

Pilotní projekt „Rozvoj znalostí potřebných pro zavedení Eurokódů“ přispěje k účinnému zavedení a používání nových metod pro navrhování a ověřování spolehlivosti pozemních a inženýrských staveb.

Projekt je zaměřen na dva základní požadavky uvedené v Interpretačních dokumentech ID1 „Mechanická odolnost a stabilita“ a ID2 „Požární bezpečnost“. Vychází se z nových EN Eurokódů pro navrhování stavebních konstrukcí. Zpracované výukové materiály a softwarové produkty umožní procvičit na řešených příkladech postupy navrhování a ověřování spolehlivosti budov a mostů, při kterých se uplatní nové zásady materiálově zaměřených Eurokódů EN 2, EN 3 a EN 4 pro beton, ocel a kompozity. Budou ukázány příklady využití Eurokódů pro navrhování výrobků.

Projekt podpoří cíle Evropské komise vedoucí k odstranění technických překážek při obchodování a k harmonizaci technických předpisů v evropském stavebním průmyslu. Výstupy projektu ovlivní směr vývoje ve vzdělávání, což je v souladu se směrnicí Evropské komise „Zavádění a používání Eurokódů“.

Hlavním cílem projektu je umožnit širokému spektru potenciálních uživatelů, mezi něž patří inženýři, technici, úředníci státní správy a mladí lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, aby dosáhli praktických dovedností a příslušné kompetence pro jejich kvalifikované působení v oblasti navrhování pozemních a inženýrských staveb.

Více na stránkách projektu http://www.eurocodes.cz