Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy a spojů ČR

Podprogram č.3–Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravních technologií - číslo projektu: 803/120/114

Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací

Více na stránkách projektu.