Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Pedagogická činnost

Postgraduální studium

Kloknerův ústav organizuje postgraduální studium v následujících dvou studijních oborech:

  • Teorie konstrukcí
  • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
Bližší informace o studiu poskytuje paní J. Bergerová, Tel. 224353529, e-mail bergero@vc.cvut.cz, popř. garanti obou studijních oborů.
Teorie konstrukcí - prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ph.D. Tel: 224353842, holicky@klok.cvut.cz
Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách - doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Tel: 224353537, kolisko@klok.cvut.cz

Pedagogická činnost

Kloknerův ústav, Oddělení spolehlivosti se zabývá pedagogickou činností na Fakultě stavební a na Fakultě architektury v následujících předmětech: