Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách

Přiměřená spolehlivosti konstrukcí v extrémních podmínkách zatížení a vlivů prostředí se stává stále důležitějším požadavkem návrhu i provozu mnoha různých staveb. Dostupné teoretické poznatky a současné postupy navrhování staveb však zatím nezaručují požadovanou úroveň spolehlivosti konstrukcí v mimořádných situacích, zejména v těch, které jsou vyvolány nárazy vozidel, výbuchy plynů nebo účinky požáru.

V rámci tříletého výzkumného projektu „Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách“ (č. 103/06/1521), řešeného s podporou GA ČR, se tým vědeckých pracovníků zaměřuje na analýzu spolehlivosti konstrukcí v extrémních podmínkách a na stanovení optimální úrovně spolehlivosti se zřetelem k mezním stavům únosnosti i použitelnosti. Při řešení využívají pravděpodobnostní metody teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, které umožňují dostatečně výstižný popis extrémních zatížení, odolnosti konstrukce, ale i následků poruch staveb.

Zpracované metodické postupy poskytují podkladové materiály pro žádoucí rozvoj nových národních i mezinárodních předpisů pro ověřování staveb v extrémních podmínkách. Výsledky projektu se mají stát rovněž důležitým podkladem pro přípravu národních příloh k novým evropským předpisům pro konstrukce ohrožené nárazy, výbuchy a požáry.

Stránky projektu http://www.ctn-eurocodes.cvut.cz/spolehlivostkonstrukci/.