Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Expertní a konzultační činnost

Kloknerův ústav je zapsán v seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost, podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1957 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněném v Ústředním věstníku ČR, ročník 1993, částka 2, ze dne 5.5.1993, přílohy ke sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 9.4.1993, č.j. 159/93 OOD.

Řada jeho pracovníků má individuální soudně - znalecké oprávnění. O vysoké profesionalitě odborníků Kloknerova ústavu svědčí počet zpracovaných znaleckých posudků, rok od roku výrazně rostoucí. Ústav zpracovává odborné posudky a expertízy i pro jiné státní orgány.

Stanovisko Kloknerova ústavu k příčinám destrukcí stropních konstrukcí z desek HURDIS