Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

A/CZ0046/2/0013 Assessment of historical immovables

eeagrants nvf norway

Při návrhu oprav historických konstrukcí může být prospěšná spolupráce a výměna zkušeností mezi odborníky z různých zemí. Mezi hlavní cíle projektu (2009-2010), založeného na spolupráci University of Life Sciences, Aas, Norsko a Kloknerova ústavu, ČVUT v Praze, patří zdokonalení metod ověřování spolehlivosti historických konstrukcí a tvorba podkladů pro návrh opatření s ohledem na skutečné podmínky a očekávané využití objektů. Zvláštní zřetel se klade na stavby industriálního dědictví. Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti vychází z inovativních pravděpodobnostních metod. Hlavními výstupy projektu jsou prestižní vědecké publikace (impaktované a recenzované časopisy, sborníky významných mezinárodních konferencí). Cílovou skupinu tvoří výzkumní pracovníci, projektanti a další osoby zabývající se ochranou památek.

Více informací na stránkách projektu www.heritage.cvut.cz

Projekt A/CZ0046/2/0013 Assessment of historical immovables je podporován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

eeagrants eeagrants