Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů

Abstrakt projektu

Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů je aktuální oblast výzkumu, která se v současnosti rozvíjí u nás i ve světě. Projekt se zabývá rozborem technických systémů zahrnujících konstrukční systémy (budovy, tunely) a příslušné nekonstrukční elementy (hlásiče požáru, sprinklery) s uvážením nejistot vlastností systémů a účinků nepříznivých vlivů prostředí. K hodnocení společenských a ekonomických následků nepříznivých jevů a k optimalizaci rizik se využívají pokročilé pravděpodobnostní metody včetně Bayesovských sítí. Cílem projektu je získat nové vědecké poznatky a vytvořit odborné podklady pro hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů. Dílčí úkoly se zaměřují na prohlubování znalostí v oboru pravděpodobnostního rozboru spolehlivosti a bezpečnosti (modely základních veličin, metody pravděpodobnostního rozboru) a hodnocení rizik (účinky nepříznivých jevů, stanovení následků, optimalizace rizik), na zdokonalování metod navrhování konstrukcí a na tvorbu praktických pokynů pro hodnocení rizik. Získané poznatky se průběžně publikují na mezinárodních i národních konferencích a v odborných časopisech.

Stránky projektu http://web.cvut.cz/ki/rizika/