Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Národní a mezinárodní standardizace

Mnoho výsledků výzkumu a širokých praktických zkušeností odborníků Kloknerova ústavu se uplatňuje v národní i mezinárodní normatizační činnosti.

Podstatné části vícera dřívějších československých norem byly vytvořeny v Kloknerově ústavu. Jeho specialisté se účastnili přípravy i dalších dříve platných norem pro praxi - oborových či podnikových.

V současné době byl Kloknerův ústav pověřen kooperací zavádění Eurokódů do systému národních norem. Vědečtí pracovníci ústavu mj. překládají jednotlivé části Eurokódů, vypracovávají národní aplikační dokumenty a vytvářejí doporučení k praktickému uplatňování nových Eurokódů pro zástupce stavebního průmyslu.

Odborníci Kloknerova ústavu ČVUT jsou za Českou republiku členy mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), participují v jejích akcích a při zdokonalování nových norem.