CTU

České vysoké učení technické v Praze

Kloknerův ústav

Zvolte si kódování, English language

Moje fotografie

Doc. Ing. Tomáš KLEČKA, CSc.

ředitel Kloknerova ústavu ČVUT

Kloknerův ústav ČVUT v Praze:
Adresa: Šolínova 7, CZ 166 08 Praha 6
Tel.: (+420 2) 2435 3529
Fax: (+420 2) 2431 0736
E-mail: klecka@vc.cvut.cz
Osobní domovská stránka: http://web.cvut.cz/cp1250/ki/personnel/klecka

Funkce:
Ředitel Kloknerova ústavu ČVUT

Stručný popis současných úkolů:
Další rozvoj Kloknerova ústavu
Řízení vědeckovýzkumné činnosti
Úzká spolupráce KÚ s praxí
Doktorandské studium
Celoživotní vzdělávání stavebních odborníků

Narozen:
15.5.1951 v Praze
Rodina:
ženatý, manželka - podnikatelka
2 synové: základní a vysoká škola

Vědecké a pedagogické hodnosti:
1974, Ing., Fakulta anorganické technologie VŠCHT
1986, CSc., Fakulta stavební VUT Brno
2000, Doc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Profesionální dráha:
1974 - Kloknerův (dříve Stavební) ústav ČVUT v Praze
1984 - stáž na RPI Riga Lotyšsko a MISI Moskva Rusko
1990 - 1994 zástupce vedoucího oddělení technologie betonu
1994 - 1996 vedoucí experimentálního oddělení
1996 - ředitel Kloknerova ústavu

Výzkumné a profesionální zájmy:
Technologie betonu, maltových směsí a sanačních omítek
Zkoušení stavebních hmot a konstrukcí v laboratoři a in situ
Diagnostitika stavebních konstrukcí
Diagnostitika vlhkých staveb
Sanace vlhkého zdiva

Kurzy a přednášky:
Stavební materiály
Technologie betonu
Diagnostika stavebních konstrukcí

Řešené projekty:
Tepelné a vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů za speciálních podmínek.
Regenerace panelových domů
Trvanlivost a stárnutí betonových konstrukcí jaderných elektráren
Sanace vlhkého zdiva architektonických památek za současných podmínek

Vybrané publikace:
KOLÍSKO, J., KLEČKA, T.: Production Quality Control Testing Report, For ATS special DFF, Project LAMTA B 616, Prague, 1. - 2. 1996.
Celkem 222 výzkumných zpráv a posudků, 65 publikací v zahraničních a domácích odborných časopisech a sbornících a 1 skriptum a 5 monografií.
Členství:
1993 - dosud: Vědecká rada KÚ ČVUT - dříve člen, nyní předseda
1996 - dosud: Sdružení pro inženýrskou mechaniku - člen
1996 - dosud: Expertní skupina pro jakost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví - člen
1997 - dosud: Vědecká rada Stavební fakulty ČVUT - člen
1997 - dosud: Svaz výrobců betonu - čestný člen
1997 - dosud: GAČR - člen POK 103
1998 - dosud: Technická normalizační komise TNK 65 Izolace staveb - člen
2000 - dosud: Vědecká rada ČVUT - člen
2000 - dosud: Vědecka rada stavební fakulty VŠB TU Ostrava - člen

Jazyky:
angličtina, ruština

Ostatní zájmy:
lyžování, turistika


Domovská stránka Kloknerova ústavu ČVUT
Domovská stránka ČVUT