ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Základní informace o větrném tunelu

Větrný tunel byl dokončen v roce 1996. Vznikl ve spolupráci Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a Kloknerova ústavu ČVUT za podpory Grantové agentury České republiky. Tunel je určen zejména pro vyšetřování účinků větru na modely stavebních konstrukcí, posuzování vlivu orografie terénu na charakteristiky modelované mezní vrstvy a pro modelování rozptylu emisí plynů. Má otevřený oběh a 2 m dlouhý uzavřený měřicí prostor s průřezem 1,8 x 1,5 m. Rychlost vzdušného proudu nad mezní vrstvou je nastavitelná v rozsahu 0,4 až 25 m.s-1. Mezní vrstvy se vytvářejí v 13,5 m dlouhém přípravném prostoru pomocí různých polí drsnosti na jeho podlaze a optimalizované kombinace pasivních prvků na jeho vstupu. V současné době se používají tři základní adiabatické mezní vrstvy, modelující proudění při silném větru nad zemským povrchem s různou drsností terénu.

Tunel je vybaven dvoukanálovým CTA anemometrem firmy Dantec a vhodnými sondami pro měření jednotlivých složek rychlostí proudu. K umístění sondy anemometru do požadovaného místa v průřezu měřicího prostoru se používá počítačem řízené polohovací zařízení. V měřicím prostoru je otočná deska o průměru 1, 5 m. Při měření účinků větru na izolované modely se používá malá otočná deska o průměru 0,5 m, umožňující nastavení modelu do požadované polohy vzhledem k proudu vzduchu příkazem z řídícího počítače. VZLÚ má dále k dispozici zařízení pro vizualizaci proudění a měření koncentrace stopových plynů.


* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav