ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Vybrané publikace

Král, J.: The Effect of Surroundings on the Response of the Wind Loaded Building,
In: In: Experimental Stress Analysis 2004 [CD-ROM]. Brno: University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2004, ISBN 80-239-2964-X.

Král, J.: Surface Pressure Characteristicks on a Cube in the BLWT.
In: AED 2003 [CD-ROM]. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.

Král, J.: Model research of building response to wind load.
In: Building Research Journal, Volume 51, Number 1-2, 2003, s.59-69, ISSN 1335-8863.

Jirsák, M. - Hora, A. - Král, J.: Progress on VZLÚ/KÚ BLWT Performance.
In: 2nd EECWE 98. Vol. 1. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 1998, s. 241-246. ISBN 80-902227-8-1.

Král, J. - Jirsák, M.: Aerodynamický tunel pro účely větrného inženýrství.
In: Aplikácia experimentálně numerických metód mechaniky tekutin. Žilina: Impeko, 1997, s. 106-111.

* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav