ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Základní informace o větrném tunelu

Parametry použitých MAMV

* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav