ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Použití větrného tunelu

V období do roku 1998 jsme ověřili možnost využití tunelu pro měření statických a dynamických tlaků na povrchu modelů stavebních konstrukcí a měření rychlosti větru v jejich okolí. V roce 2000 jsme studovali vliv okolní zástavby na odezvu aeroelastického modelu budovy. V mezidobí proběhla řada měření, zaměřených na porovnání výsledků měření s publikovanými výsledky jiných autorů. Ve spolupráci s pracovníky VZLÚ jsme provedli studii vlivu skutečné a budoucí zástavby na aeroelastickou odezvu a tlaková pole na povrchu modelu vysoké budovy. Aktivity KÚ ČVUT dokumentují příklady na přiložených fotografiích. Ověřují se také další možnosti využití tunelu a spolehlivost výsledků modelových měření.

* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav