ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Příklady modelových měření

Model vysoké budovy (P1)

1998 - Model vysoké budovy (P1) pro měření tlaků na povrchu budovy
1998 - Model vysoké budovy (P1) pro měření tlaků na povrchu budovy

1998 - Měření vlivu zástavby na tlakové pole na povrchu modelu budovy P1 a rychlostí větru mezi budovami
1998 - Měření vlivu zástavby na tlakové pole na povrchu modelu budovy P1 a rychlostí větru mezi budovami

* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav