ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Kontakt

ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - Dejvice
Oddělení mechaniky
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Král, CSc.
E-mail: jkral@klok.cvut.cz; tel.: 224 353 544; fax: 224 353 511
* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav