ČVUT - Kloknerův ústav, Oddělení mechaniky

Větrný tunel VZLÚ* / ČVUT KÚ**

 

Základní informace o větrném tunelu

Přístrojové vybavení

  • polohovací systém s krokovými motory;
  • dvoukanálový anemometr se žhavenými elementy Dantec StreamLine;
  • mnohokanálový systém pro měření časového průběhu tlaků;
  • mnohokanálový system pro měření odezvy aeroelastických modelů;
  • programové vybavení pro analýzu dynamických dějů.
* Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
** České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav