Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

Oddělení experimentální

Základní informace

Vedoucí:Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

 • Věda a výzkum
 • Hospodářská činnost
 • Vzdělávací činnost
 • Expertízy
 • Konzultační činnost
 • Výroba měřidel
 • Činnost akreditované laboratoře č. 1061

Experimentální a vědecká činnost:

 • hodnocení jakosti stavebních hmot na základě laboratorních zkoušek a zkoušek in situ
 • vyšetřování jakosti lanových prvků a předpínací výztuže
 • zkoušení kotevních systémů
 • hodnocení difuzního odporu fasádních nátěrových hmot vůči průniku vodní páry
 • zkoušení betonu a maltových směsí
 • zkoušení konstrukčních prvků v laboratoři a in situ
 • zkoušky prvků železničních svršků
 • vývoj měřicí techniky a experimentálních metodik
 • stavebně technické průzkumy a návrhy sanačních opatření
 • řeseni problematiky sanace vlhkeho zdiva
 • monitoring mechanických veličin v in situ

Granty:

 • Využití betonových recyklátů v cementářství
  Spoluřešitel: Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 103/03/1599
  Řešitel: Doc.Ing. Marcela Fridrichová, CSc.
 • Exaktní vyjádření vlastností vláknobetonů se speciálními vlákny na základě experimentálních výsledků
  Spoluřešitel: Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  GAČR 103/03/0837
  Řešitel: Doc.Ing. Jan Vodička, CSc.
 • Studium vlastností modifikavané sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov
  Spoluřešitel: Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  GAČR 103/03/0006
  Řešitel: Prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
 • Výzkum vlivu nesilových účinků a vlivu agresivního prostředí na stárnutí
  historických staveb se zaměřením na Karlův most v Praze
  Spoluřešitel: Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  GAČR 103/02/0990
  Řešitel: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc
 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vláknocementových kompozitů
  Spoluřešitel: Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 106/02/0678¨
  Řešitel: Doc. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
 • Kompozitní materiály na silikátové bázi s řízenými užitnými a speciálními vlastnostmi
  Spoluřešitel: Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 103/01/1144
  Řešitel: Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
 • Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami
  Spoluřešitel: Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  GAČR 103/00/0021
  Řešitel: Prof.Mgr.Toman Jan, DrSc.
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
  Řešitel: Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  Výzkumný záměr: CEZ J04/98:210000030
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
  Spoluřešitel: Doc.Ing. Petr Bouška, CSc.
  CEZ J04/98:210000004
  Řešitel Doc. Ing. F. Luxemburk, CSc.