Logo ČVUT
Kloknerův Ústav ČVUT

INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ESF logo

Mezi hlavní cíle projektu (2006-2007) zaměřeného na pražský region patřil rozvoj metodiky hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí (např. panelové a historické objekty). V rámci celoživotního vzdělávání se pořádaly semináře pro odborníky z projekčních, konzultačních a realizačních firem ve stavebnictví a přednášky pro širokou veřejnost. Výstupy projektu také napomohly zvyšování kvalifikace studentů a doktorandů na ČVUT.

Více informací na stránkách projektu http://www.konstrukce.cvut.cz/.